logo SUS 2

logo PIFS

Konferencja IZOLACJE 2012
01.03.2012

Konferencję IZOLACJE 2012 zainaugurował Tomasz Żuchowski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Fot. www.IZOLACJE.com.pl

Czy stać nas na budownictwo zeroenergetyczne? Na to m.in. pytanie odpowiadał Jerzy Żurawski podczas Konferencji IZOLACJE 2012 – Wyzwania współczesnego budownictwa w dziedzinie izolacji.

Konferencję IZOLACJE 2012 zainaugurował Tomasz Żuchowski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przeczytał list od ministra Sławomira Nowaka, a także przedstawił najbliższe plany rządu w zakresie zmian w ustawach dotyczących energooszczędności.

Było to pierwsze tego typu wydarzenie w naszym kraju, a tematyka konferencji w takiej formie i tak szerokim zakresie nie była dotąd nigdzie poruszana.
Podczas spotkania specjaliści z branży zaprezentowali łącznie ponad 30 referatów omawiających różnego rodzaju materiały i technologie izolacyjne.

Konferencja IZOLACJE 2012 została podzielona na 3 sesje.
Tematyka pierwszej sesji – Rola izolacji we współczesnym budownictwie – obejmowała politykę energetyczną Unii Europejskiej, a także temat budownictwa energooszczędnego. Ta część zakończyła się interesującą dyskusją o właściwościach izolacyjnych materiałów budowlanych w aspekcie zmiennych warunków atmosferycznych, z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatycznych.

W części drugiej – Nowoczesne izolacje – były prezentowane i charakteryzowane najnowsze technologie i materiały izolacyjne, zarówno w zakresie izolacji termicznych, jak i akustycznych, które w ostatnim czasie pojawiły się w branży.
Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji była również ciekawa dyskusja.

Drugi dzień konferencji miał formę warsztatową – omawiano zagadnienia sprawiające najwięcej trudności podczas projektowania i wykonywania izolacji. Ta sesja zakończyła się wymianą opinii między specjalistami z branży, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z prawidłowego ocieplania budynków.

Na potrzeby konferencji materiały konferencyjne wydano w formie książkowej.

Konferencja IZOLACJE 2012 – Wyzwania współczesnego budownictwa w dziedzinie izolacji
1-2 marca
Hotel Residence
ul. Puławska 361
02-801 Warszawa

Organizator:
Redakcja miesięcznika IZOLACJE
Dom Wydawniczy Medium
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel. 600 050 381

Więcej: www.konferencjaizolacje.pl