logo SUS 2

logo PIFS

Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
28.05.2019

Fot. Redakcja

DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ICH ZABEZPIECZEŃ
PODSTAWY PROJEKTOWANIA I BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH I SYGNALIZACYJNYCH LINII KABLOWYCH
 

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

TERMIN: 27.06.2019 r., 11:00 – 16.15
MIEJSCE:
Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

 


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji.
 2. Zwarcia i zasady ich obliczania.
 3. Obliczanie obciążeń długotrwałych dla odbiorów liniowych i nieliniowych.
 4. Sposoby układania przewodów i metodyka wyznaczania długotrwałej dopuszczalnej obciążalności prądowej.
 5. Dobór przewodów ze względu na: wytrzymałość mechaniczną, długotrwałą obciążalność prądowa i przeciążalność, warunki ochrony przeciwporażeniowej, warunki zwarciowe, spadek napięcia. 
 6. Dobór zabezpieczeń przewodów.
 7. Dobór przewodów układanych równolegle oraz ich zabezpieczanie.
 8. Dobór przewodów oraz ich zabezpieczeń do obwodów przeciwpożarowych.
 9. Podstawowe projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych: definicje zamieszczone w normie N SEP-E 004, zasady doboru kabli nn oraz SN – przykłady rachunkowe, wymagania dotycząc ochrony przeciwporażeniowej w liniach kablowych, wymagania dotyczące układania kabli w ziemi oraz w budynkach, wymagane minimalne odległości kabli od innych obiektów budowlanych, badanie stanu technicznego kabli.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie zasad poprawnego doboru przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń, od którego zależy bezpieczeństwo osób użytkujących instalację oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku. Zasady doboru przewodów są jednoznacznie określone w normach przedmiotowych, z których jednak projektanci elektrycy nie zawsze korzystają, co w konsekwencji powoduje, że projektowana instalacja może mieć wiele błędów. Dlatego też program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem obowiązującej normalizacji. Dodatkowo podczas szkolenia omawiana jest problematyka doboru zabezpieczeń przeciążeniowych oraz zabezpieczeń zwarciowych przewodów i kabli niskiego napięcia, która związana jest z roboczą i zwarciową obciążalnością prądową. Poruszane są również zagadnienia związane z doborem przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, kiedy występuje wysoka temperatura powodująca znaczny wzrost rezystancji przewodów zasilających. Zagadnienia te nie zostały dotychczas objęte normalizacją, w związku z czym często projektanci nieświadomie popełniają podczas projektowania instalacji wiele błędów, mimo że pozornie dobór przewodów został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę zasad poprawnego doboru przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń, od którego zależy bezpieczeństwo osób użytkujących instalację elektryczną oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu aktualnych zmian przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały szkoleniowe, dodatkowo uzupełnione o wybrane projekty i publikacje z zakresu docelowej tematyki.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

 •     400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
 •     550 zł netto dla pozostałych uczestników.


CENA OBEJMUJE:

 •     udział w szkoleniu 1 osoby (6 h godzin lekcyjnych),
 •     materiały szkoleniowe,
 •     certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 •     serwis kawowy,
 •     lunch.ZAPISZ SIĘ


wyślij na: szkolenia@medium.media.pl

 

mgr inż. Julian Wiatr – emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:
– teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
– pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
– automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
– bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
– charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Czytaj dalej »

 
Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Małgorzata Jasik
mjasik@medium.media.pl
tel. 22 512 60 78

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „elektro.info”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.

Pliki do pobrania