logo SUS 2

logo PIFS

Zmiany w 2019: Windykacja i egzekucja należności (w tym nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego od kwietnia 2019)
21.05.2019

Fot. fot. Pixabey

PROWADZĄCY: Krystyna Królewiak-Ciechanowska

TERMIN: 25 czerwca 2019 r., 9.30-15.30

MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe PROGRAM SZKOLENIA:I. Przedawnienie roszczeń – zmiana przepisów kodeksu cywilnego (z dnia 13 kwietnia 2018 r. – DzU z 2018 r., poz. 1025)
1.1. Terminy przedawnienia i zaspokojenia roszczeń:
– roszczenia okresowe
– roszczenia długoterminowe
1.2. Zmiana art. 125 – przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami
1.3. Przedawnienie z urzędu
1.4. Data wymagalności roszczenia – nowy wymóg formalny pozwu
1.5. Przepisy przejściowe odnośnie roszczeń powstałych przed wejściem w życie zmian

II. Postępowanie upominawcze „zwykłe”

III. Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
3.1. Podstawa ustanowienia kuratora
3.2. Rola i wynagrodzenie kuratora

IV. Ustawa o komornikach sądowych (DzU 2018 poz. 771 z dnia 25.04.2018 r.), ustawa o kosztach komorniczych (DzU 2018, poz. 770 z dnia 25.04.2018 r.) oraz zmiana ustawy – kodeks postępowania cywilnego – obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
4.1. Wniosek egzekucyjny, wybór komornika
4.2. Koszty egzekucyjne wierzyciela oraz wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych (opłaty przy skutecznej i bezskutecznej egzekucji)
4.3. Skarga na czynności komornika
4.4. Współpraca wierzyciela z komornikiem

V. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego – obowiązujące od kwietnia 2019 r.
5.1. Nowe definicje – mieszkaniowy zasób gminy, publiczny zasób mieszkaniowy, pobliska miejscowość, najem socjalny lokalu
5.2. Nowe zasady zawierania i wypowiadania umów najmu – deklaracja o dochodach oraz oświadczenie o stanie majątkowym
5.3. Najem socjalny lokalu – krąg osób uprawnionych, nowe obowiązki gminy w zakresie składania ofert oraz nowe zasady ustalania odszkodowania.
5.4. Zmiany w eksmisji
5.5. Przepisy przejściowe

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat zmian w prawie dotyczących windykacji i egzekucji należności w gospodarce mieszkaniowej. Uczestnicy warsztatów poznają m.in.: znowelizowane przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązujące od kwietnia br. Zdobędą także wiedzę o tym, jaki wpływ owe zmiany prawne mają na zasady ustalania stawki czynszu oraz najem socjalny lokalu i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Ponadto podczas szkolenia  omówione  zostaną zmiany w ustawie o komornikach sądowych, obowiązujące od 2019 roku oraz zmiany przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie kierujemy do prezesów, dyrektorów, księgowych, pracowników windykacji i innych pracowników:

– jednostek budżetowych gmin zarządzających nieruchomościami;

– spółdzielni mieszkaniowych;

– wspólnot mieszkaniowych;

– towarzystw budownictwa społecznego;

– administratorów nieruchomości;

– wszystkich innych zarządców w budynkach wielolokalowych.
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie praktyczne zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Poznają również istotne terminy oraz regulacje dotyczące windykacji i egzekucji należności od swoich dłużników. Poza wiedzą zdobytą podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość omówienia praktycznych problemów i konsultacji prawnych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma opracowane przez wykładowcę materiały edukacyjne dotyczące omawianego tematu szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE:

Warsztaty z możliwością konsultacji prawnych, pozwalające zdobyć wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

  •   440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  •   590 zł netto dla pozostałych uczestników.


PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 10.05.2019 r.:

  •    400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  •    550 zł netto dla pozostałych uczestników.


Cena obejmuje:

  •     udział w szkoleniu 1 osoby (6 godzin lekcyjnych),
  •     materiały szkoleniowe,
  •     zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  •     serwis kawowy,
  •     lunch.


Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Małgorzata Jasik
mjasik@medium.media.pl
tel. 22 512 60 78

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa