logo SUS 2

logo PIFS

Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości
21.05.2019

Fot. fot. PixabeyPROWADZĄCY: Maciej Kamiński

TERMIN: 16 lipca 2019 r., 9.30-16.30

MIEJSCE: Warszawa


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy najmem

II. Obowiązki i wymogi formalne w zarządzaniu najmem

 • uwarunkowania prawne działalności zawodowej w branży nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)
 • OC zarządcy i pośrednika


III. Zakres usług oraz kalkulacja wynagrodzenia

 • obszary kompetencyjne zarządzania najmem
 • jeszcze zarządzanie czy już pośrednictwo?


IV. Forma i treść umowy o zarządzanie lokalem

 • forma umowy o zarządzanie
 • treść – istotne postanowienia umowne
 • RODO


V. Forma i treść umowy najmu lokalu

 • rodzaje umów najmu
 •  forma umowy najmu
 • treść – istotne postanowienia umowne
 • obowiązek meldunkowy
 • protokół zdawczo-odbiorczy


VI. Rozliczanie najmu lokalu

 • etapy rozliczania lokali
 • księgowanie opłat
 • rozliczanie kaucji


VII. Utrzymanie techniczne lokalu

 • zakres czynności
 • reagowanie na awarie – dyżury serwisowe
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi


VIII. Skuteczny marketing lokalu

 • strategia najmu
 • plan promocji nieruchomości
 • grupy odbiorców
 • przygotowanie oferty
 • zdjęcia i treść ogłoszenia
 • home staging


IX. Zasady opodatkowania najmu i usług zarządzania najmem

 • wynagrodzenie zarządcy a podatek VAT
 • podatek dochodowy z tytułu najmu lokalu
 • najem lokalu prywatnego a działalność gospodarcza


X. Kryteria oceny lokalu do zakupu

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania najmem oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Uczestnicy warsztatów poznają m.in.: podstawy prawne działalności zawodowej zarządzających najmem, obowiązki i wymogi formalne im stawiane. Zdobędą także wiedzę dotyczącą rozliczana najmu lokalu i utrzymania go w należytym stanie technicznym. Dowiedzą się ponadto, jak przygotować formalnie umowę o zarządzanie lokalem czy jego najem. Podczas szkolenia omówione zostaną także zasady opodatkowania najmu i usług związanych z zarządzaniem najmem, a także kryteria oceny lokalu do zakupu, w tym skuteczny marketing lokalu.

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości chcących rozpocząć działalność w zakresie obsługi lokali mieszkalnych na wynajem, osób zajmujących się zarządzaniem najmem oraz tych, którzy chcą zdobyć wiedzę z tego zakresu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wygląda zarządzanie najmem lokalu w praktyce z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Poza wiedzą zdobytą podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość omówienia praktycznych problemów, z jakimi spotykają się w pracy zawodowej oraz konsultacji tych problemów. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma opracowane przez wykładowcę materiały edukacyjne dotyczące tematu szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE:

Warsztaty z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością konsultacji.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 •  440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.


PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 10.06.2019 r.:

 • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby (7 godzin lekcyjnych),
 • materiały szkoleniowe,
 •  zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 • serwis kawowy,
 •  lunch.Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18