logo SUS 2

logo PIFS

Facility management, czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi
24.05.2019

Fot. fot. Pixabey

PROWADZĄCY: Witold Malinowski

TERMIN: 12 czerwca 2019 r.
MIEJSCE: Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA:

    Określenie zakresu i formy własności
    Ocena kompletności i poprawności dokumentacji prawno-formalnej
    Sporządzenie pełnej ewidencji zasobów ze stworzeniem zarchiwizowanych informacji ich dotyczących
    Zweryfikowanie powierzchni lokali, części wspólnych, udziałów w innych elementach budynków
    Odniesienia do relacji prawno-technicznych pomiędzy użytkownikami
    Stworzenie prawidłowych narzędzi do rozliczeń mediów, usług świadczonych na nieruchomości i innych kwestii wymagających ustalenia zasad rozliczeń lub sporządzenia regulaminów
    Opracowanie zestawień wszystkich elementów kosztowych i przychodowych w sposób pozwalający na sporządzenie projektu planu gospodarczego lub budżetu operacyjnego
    Prawidłowe, właściwe dla danej nieruchomości założenie Książki Obiektu Budowlanego wraz z dokumentacją instalacyjną i wyposażeniową
    Prowadzenie gospodarki remontowej uwzgledniającej prawa wynikające z gwarancji i rękojmi
    Stworzenie harmonogramów działalności remontowej uwzględniających respektowanie przepisów prawa i zapisów dokumentacji technicznoruchowej i eksploatacyjnej
    Prowadzenie ćwiczeń z przygotowania oraz realizacji ewakuacji i zachowań użytkowników w sytuacjach awaryjnych
    Weryfikacja i ocena zawartych umów serwisowych
    Weryfikacja i ocena zawartych umów o dostawę mediów (ze szczególnym uwzględnieniem poziomu mocy umownych i zamówionych)

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

CEL SZKOLENIA / KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego zarządzania różnymi typami nieruchomości. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak prawidłowo gospodarować nieruchomościami, nie tylko komercyjnymi, czyli poznają m.in. zasady przeprowadzenia prawidłowej inwentaryzacji zasobów i analizy poprawności dokumentacji prawno-formalnej (także pod kątem określenia zakresu i formy własności). Dowiedzą się także, jak sporządzić projekt planu gospodarczego lub budżetu operacyjnego, jak stworzyć prawidłowe narzędzia do rozliczeń mediów i regulaminów, jak założyć i prawidłowo wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego wraz z dokumentacją instalacyjną i wyposażeniową oraz jak przeprowadzić ćwiczenia ewakuacji użytkowników obiektu w sytuacjach awaryjnych. Ponadto poznają praktyczne wskazówki, jak korzystnie zawrzeć umowę o dostawę mediów i obsługę serwisową obiektu. Podczas szkolenia omówione zostaną także zasady prowadzenia gospodarki remontowej zgodnie z harmonogramem remontowym wynikającym z dokumentacji techniczno-ruchowej i eksploatacyjnej oraz prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, odpowiadających za techniczne utrzymanie obiektów budowlanych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji obiektowej, przygotowywanie danych niezbędnych do opracowywania planów gospodarczych i budżetów operacyjnych i inwestycyjnych w różnych typach nieruchomości.

METODY SZKOLENIOWE: Warsztaty z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością konsultacji wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

    440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
    590 zł netto dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 10.05.2019 r.:

        400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
        550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (7 godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.


Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa