logo SUS 2

logo PIFS

Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po planowanych zmianach w Prawie budowlanym
21.10.2019

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia Książki obiektu budowlanego
Fot. pixabay.com

CZY WIESZ, ŻE…
   
Właściciel lub zarządca nieruchomości ma wiele obowiązków wynikających z przepisów związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych, przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego.

Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników obiektów budowlanych. Za nieprawidłowości czy zaniedbania w tym zakresie grożą wysokie kary i poważne konsekwencje ze strony organów nadzoru budowlanego, a nawet zakaz prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, prowadzone przez wieloletniego, licencjonowanego zarządcę nieruchomości!

PROWADZĄCY: Michał Substyk
TERMIN: 20 listopada 2019
MIEJSCE: Warszawa

zapisz sie na szkolenie

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
1. ustawa Prawo budowlane,
2. obowiązki właściciela i zarządcy,
3. sankcje karne.

II. Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:
1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
a) roczne i pięcioletnie,
b) pozostałe,
2. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

III. Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
2. zasady i zakres kontroli kominiarskiej oraz kontroli instalacji gazowej,
3. struktura i zawartość protokołu kontroli.

IV. Prowadzenie książki obiektu budowlanego:
1. podstawa prawna,
2. cel prowadzenia Książki obiektu budowlanego,
3. omówienie zawartości Książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
a) wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
b) wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
c) gdzie wpisywać kontrole niewyszczególnione w KOB,
d) jak prowadzić dokumentację techniczną,
e) zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
f) dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
g) dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia Książki obiektu budowlanego.
Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,   
 • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,   
 • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków,   
 • zasady rejestracji dokumentacji związanej z robotami remontowymi w KOB.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,    
 • zarządców budynków,  
 • administratorów nieruchomości,   
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),   
 • działów technicznych,
 • administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.,   
 • pracowników urzędów – osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

 • Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB.
 • Wyjaśnione zostanie, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.
 • Przeanalizowana zostanie dokumentacja – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB – omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uczestnicy będą mieli szansę uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące prowadzenia KOB.

METODY SZKOLENIOWE: wykłady z elementami zajęć warsztatowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,   
 • 590 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 24.10.2019 r.:

 • 400 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,       
 • 550 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby,  
 • materiały szkoleniowe,   
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,  
 • serwis kawowy,   
 • lunch.

Kontakt:
Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74, tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
tel. 22 512 60 51

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa