logo SUS 2

logo PIFS

Standardy sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozrachunki roczne
21.10.2019

Standardy sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozrachunki roczne
Fot. pixabey

Zapraszamy na SZKOLENIE: „Standardy sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozrachunki roczne”!

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 27 listopada 2019 r., 9:30 – 16:30

MIEJSCE:  Warszaw

zapisz sie na skzoelnie

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dowody źródłowe w działalności wspólnoty oraz zasady, metody prowadzenia ewidencji rachunkowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka

2. Standardy rozrachunków z różnych tytułów w warunkach działania wspólnoty, w tym z tytułu mediów, po zmianie prawa i orzecznictwa

3. Co nie może być zaliczone do kosztów zarządu?

4. Przykładowe operacje księgowe. Kontrola obrotów i sald w trakcie roku obrachunkowego

5. Specyfika i podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej

6. Kto jest odpowiedzialny z mocy prawa za prawidłowość sprawozdania finansowego, zarząd, zarządca, księgowy?

7. Zamykanie kont na moment bilansowy. Zamknięcie wstępne i jego skutki

8. Wzór sprawozdania finansowego (rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa dla właścicieli)

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki

10. Treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

10.1. Skutki uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia

10.2. Jak i kiedy korygować sprawozdanie finansowe? Skutki korekty. Korekta dla celów rachunkowych i podatkowych

10.3. Zdarzenia i operacje, które wystąpiły przed jego zatwierdzeniem i po jego zatwierdzeniu

11. Wynik finansowy za rok obrachunkowy i jego rozliczanie. Aspekty prawne, księgowe i finansowe rozliczeń.

12. Rozrachunki publiczno-prawne i zmiany w podatkach:

 • w podatku dochodowym 
 • w podatku VAT
 • w tzw. podatku śmieciowym


13. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego

14. Obsługa podatkowa wspólnoty – czy księgowa z firmy zarządzającej może ponosić odpowiedzialność karną z mocy prawa za uszczuplenie podatków przez wspólnotę?

15. Omówienie skutków zmiany ustawy o własności lokali dla obowiązków – z mocy prawa – wybranego zarządu

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych, sprawozdawczych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów oraz praktyce.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, firm zarządzających, osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych tą tematyką pracowników urzędów gmin oraz dla podmiotów mających udział we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali (w tym PKP, WAM, spółek i uczelni wyższych), a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 •   440 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 •   590 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.


PROMOCJA! Przy zgłoszeniach do 31.10.2019 r.:

 •   400 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 •   550 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.


 zapisz sie na szkolenie

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

Kontakt:
Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74, tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
tel. 22 512 60 51

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa