logo SUS 2

logo PIFS

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ WYBUCHOWYCH I POŻAROWYCH. INSTALACJE ORAZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
28.02.2020

Fot. Pixabay

 

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

TERMIN: 21 maja 11:00-16:30

MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

zapisy na szkoleniePROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe definicje, strefy zgorzeń i ich granice. Normy przedmiotowe.
2. Trójkąt porowy i granice wybuchowości.
3. Temperatura zapłonu oraz temperatura samozapłonu.
4. Zagrożenia pożarowe lub wybuchowe.
5. Rodzaje wybuchów oraz ocena zasięgu ich oddziaływania.
6. Ocena możliwych obrażeń mogących wystąpić podczas wybuchu.
7. Gęstość obciążenia ogniowego, definicja oraz metodyka jej wyznaczania.
8. Czynniki wpływające na zagrożenie oraz ich ocena.
9. Źródła zapłonu i wybuchu. Skutki powodowane przez wybuchy.
10. Metodyka rozpoznawania zagrożeń oraz ich neutralizacji.
11. Definicja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.
12. Typy urządzeń przeciwwybuchowych oraz ich budowa.
13. Oznaczanie urządzeń przeciwwybuchowych. Tablice symboli Ex.
14. Metodyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem.
15. Dobór urządzeń elektrycznych do stref zagrożenia.
16. Instalacje w elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.
17. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach oraz urządzeniach instalowanych w strefach zagrożonych wybuchem.
18. Zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów stosowane w zasilaczach UPS oraz ich neutralizacja.
19. Prezentacja przykładowego projektu wentylacji pomieszczenia bateryjnego
zasilacza UPS oraz projektu stacji ładowania akumulatorów.
20. Wymagania stawiane kablom i przewodom wynikające z rozporządzenia CPR.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, rzeczoznawców ds. pożarowych, a także osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem zagrożeń wybuchowych i pożarowych, instalacjami oraz urządzeniami elektrycznymi w strefach zagrożonych wybuchem.

FORMA SZKOLENIA:
Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 25 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
  • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 h godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch

zapisy na szkolenie

Kontakt:
Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie »

Redakcja miesięcznika „elektro.info”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.