logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Wdrożenie nowych zasad prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych
08.11.2022

Szkolenie online
Fot. Redakcja administrator24.info

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska
TERMIN: 23 listopada 2022
CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.00 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE
PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie nowelizacji Prawa budowlanego, w tym przepisów obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2022 r. oraz przepisów, które wejdą w życie od dnia: 1 stycznia 2023 r., 9 lutego 2023 r. oraz przepisów przejściowych do nowelizacji. Komentarz do zmian

 • Omówienie przepisów dot. e-budownictwa
 • Omówienie przepisów dot. prowadzenia dziennika budowy, w tym EDB
 • Omówienie przepisów dot. prowadzenia książki KOB, w tym e-KOB

2. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych według Prawa budowlanego – po zmianach. Nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę. Komentarz do zmian

 • Zakresy, normy, wzory poszczególnych protokołów kontroli okresowych:
   • kontrole okresowe roczne
   • kontrole okresowe pięcioletnie
   • kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych
   • kontrole bezpiecznego użytkowania
   • kontrole na zgłoszenie, w sytuacji naruszenia art. 5 ust. 2 pr. bud.
 • Funkcja zaleceń pokontrolnych i obowiązująca planistyka
 • Wpis kontrolującego w zakresie wyników kontroli [art. 62 ust. 1 pr. bud.] do KOB

3. Przeglądy techniczne instalacji i urządzeń

 • Przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzatorów – według ustawy o charakterystyce energetycznej. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych. Wzory protokołów
 • Przeglądy instalacji i urządzeń według ustawy F-gazowej oraz obowiązki w zakresie konserwacji i badania wycieków przez służby certyfikowane

4. Przeglądy urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej

 • Przeglądy i konserwacja systemu ochrony przeciwpożarowej
 • Nowe obowiązki dot. wpisu przeglądów i konserwacji ww. systemu do KOB
 • Skutki zmiany Prawa budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej

5. Prowadzenie KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów – krok po kroku

 • KOB prowadzona dla budynku i dla budowli. Jak traktować obiekty pawilonów połączone łącznikiem?
 • Jak traktować obiekty, dla których pod rządem przepisów poprzednich nie wydawano pozwolenia na użytkowanie?
 • Dokumentacja kontroli okresowych budynku – po nowemu – art. 62 pr. bud.
 • Dokumentacja przeglądów instalacji i systemu ochrony przeciwpożarowej
 • Dokumentacja urządzeń szkodliwych dla środowiska, w tym klimatyzatorów

6. Warunki zmiany sposobu użytkowania części budynku i kontrola nielegalnych przeróbek i zmian w budynku

7. Książka obiektu budowlanego KOB, po staremu i po nowemu. Studium przypadków – wyniki kontroli PINB-u, do stanu obecnego

 • Kto zakłada KOB i kto ją zamyka, kto dokonuje wpisów i w jakim zakresie; komu udostępnia się KOB – stan po nowemu
 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia oraz do wpisów KOB? Czy za brak KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?
 • Jak prowadzić KOB dla budynku, a jak KOB dla budowli? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB czy też założyć dwie KOB?
 • Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć KOB?
 • Wskazówki metodyczne prowadzenia KOB
 • Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie? Kto odpowiada za prowadzenie KOB, ten, co dokonuje wpisu czy właściciel lub zarządca obiektu?

METODY SZKOLENIOWE:
Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
 • głośniki lub słuchawki.

ZAPISZ

KONTAKT:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel.kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie
Zapraszamy również do lektury książki!

współnota

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 1804-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.