Czasopisma DW MEDIUM na liście czasopism punktowanych przez MNiSW
18.09.2012

Za publikacje w naszych czasopismach branżowych: "elektro.info", IZOLACJE oraz Rynek Instalacyjny otrzymuje się 5 punktów.
Fot. DW MEDIUM

5 - tyle właśnie punktów otrzymają pracownicy naukowi uczelni wyższych za publikacje w czasopismach Domu Wydawniczego MEDIUM. "elektro.info", IZOLACJE oraz Rynek Instalacyjny zostały wysoko ocenione przez MNiSW (część B).

Wczoraj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę punktowanych czasopism naukowych. Ocena dokonana została według zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877).

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu: