logo SUS 2

logo PIFS

II Forum dla Zarządców Publicznych. Relacja
25.04.2013

II Forum dla Zarządców Nieruchomości
Fot. Grupa MEDIUM

Tematem II Forum dla Zarządców Publicznych było profesjonalne zarządzanie nieruchomościami publicznymi, głównie w odniesieniu do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Sygnał do dyskusji o nowych zasadach odbioru odpadów komunalnych i ustawową metodyką wnoszenia opłat dała Aleksandra Kurzyk, prezydent PFOZiAN i OIGN, która przytoczyła przykłady przyjmowanych w różnych regionach kraju metod naliczania opłat i ich wielkości.

Przedstawiciele różnych samorządów szczegółowo opowiadali o podejmowancyh próbach rozwiązań problemu na swoim terenie. Uwagi krążące wśród zarządców samorządowych zakładów budżetowych zaprezentował Jan Chrobak, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornej. Stwierdził, że ustawowe zmiany w tej materii w praktyce dały samorządom narzędzia do rekompensowania budżetów gmin, których szczególną „zaletę” stanowią nieograniczone możliwości interpretacyjne i okazja do nadużyć.

Wprowadzony system opłat za odbiór śmieci skrytykował też Jerzy Jankowski, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Zakwestionował ich charakter prawny. Wyraził także wątpliwości odnoszące się do budzącej kontrowersje oceny klasyfikacji odpadów „segregowanych” i „niesegregowanych” a także zasadę odpowiedzialności zbiorowej względem segregacji śmieci w budynkach wielomieszkaniowych.

Przestrzegał także przed zaleceniami adresowanymi do mieszkańców, wspomagającymi jakość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Okazuje się, że według takich ustaleń papier faksowy nie powinien być mieszany z papierem celulozowym, plastikowych butelek po olejach spożywczych i tacek styropianowych nie powinno się mieszać z odpadami plastikowymi, a do pojemników na szkło nie należy wrzucać szkła okiennego. Niespełnianie takich wymogów może kwalifikować odpady komunalne jako „niesegregowane”.

Marian Banacki, prezes Patronackiej Sp-ni Mieszkaniowej, Pomorskiego Klastra Mieszkaniowego i Pomorskiego Stowarzyszenia Spółdzielców, Zenon Różycki – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu, Grzegorz Okoński, dyrektor żoliborskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz Paweł Ławiński, radca prawny w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, przedstawiali zaś liczne prawne aspekty zmian wprowadzanych "ustawą śmieciową".

Jednak podczas tego spotkania dyskutowano gorąco nie tylko o "ustawie śmieciowej".

Interesująco wypadł panel dyskusyjny „Pełnomocnik gminy we wspólnocie – aktywny współwłaściciel czy oportunista, czy urzędnik z ograniczonymi prawami i ograniczonym budżetem? Bariery realne i mentalne w zarządzaniu nieruchomościami publicznymi.” Udział w nim wzięli Grzegorz Okoński i Waldemar Wasik, a poprowadziła Sabina Augustynowicz, red. naczelna miesięcznika ADMINISTRATOR i portalu administrator24.info.

Wymiana poglądów dotyczyła udziału  gminy we wspólnocie mieszkaniowej oraz roli pełnomocnika gminy, ewolucji polityki gminy w kontekście jej roli jako współudziałowca we wspólnocie mieszkaniowej oraz często rozbieżnych i ścierających się interesów obu stron.

Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes NAPE, mówił o roli gmin w realizacji pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, programach pomocowych i roli pełnomocników gmin ds. poszanowania energii w kontekście obowiązku jego wdrożenia do 2020 roku. 

Program zwieńczyły „Prezentacje dobrych praktyk: skąd pieniądze na utrzymanie zasobów publicznych lub z udziałem gminy jako współwłaściciela?”. Doświadczeniami dzielili się: Andrzej Semeńczuk, naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego UM w Ełku oraz Marcin Piotrowski, przewodniczący Rady Miasta Marki k/Warszawy.

Więcej informacji o tym, co ustalili uczestnicy II Forum dla Zarządców Nieruchomości, znaleźć można w portalu www.administrator24.info.

Forum zorganizowane było w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2013 roku przez redakcję miesięcznika ADMINISTRATOR i portal internetowy www.administrator24.info we współpracy z Polską Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku [PFOZiAN] oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarki Nieruchomościami [OIGN].