Usługi dtp

Kontakt
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: (22) 810 21 24
faks: (22) 810 27 42
e-mail:

Skład komputerowy a dokładniej przygotowanie publikacji do druku, to prace, które realizujemy każdego dnia. Co dzień udowadniamy, że znamy się na naszej profesji.

Każdemu klientowi oferujemy szeroką gamę usług związanych z przygotowywanie publikacji do druku. Wspieramy lub przejmujemy zadania od klienta na każdym etapie procesu wydawniczego.

Jesteśmy po prostu dobrzy w:

 • składzie i łamaniu tekstu
 • projektowaniu okładek oraz stron tytułowych
 • projektowaniu makiet książek i czasopism
 • przygotowaniu i retuszu materiałów graficznych i fotograficznych
 • wprowadzaniu korekty
 • przygotowaniu publikacji do naświetlania ctp i ctf.

Przykłady prac:

 

***

dtp services

Composition of the computer and more specifically preparing to print, this work, which we realize each day. Every day we prove that we are well known on our profession.

For each client we offer a wide range of services related to preparing to print. Support or take over tasks from the client at every stage of the publishing process.

We're just good at:

 • Composition and breaking text
 • Designing covers and title pages
 • Design mock-ups of books and magazines
 • Preparation and retouching graphic and photographic materials
 • Revising
 • Preparation of publications for exposure CTP and CTF.

Examples of work:

 • Magazine: Market Installation, INSULATION, elektro.info, Expert Construction, Administrator, SPECIAL OPS
 • Books: a series: e., i., b.