logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenia

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych niskiego nap...
17.07.2019
Celem szkolenia jest poznanie zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz przybliżenie zastosowań i ograniczeń związanych z ochroną podstawową i ochroną uzupełniającą (dodatkową). Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad ochrony w strefach bez połączeń wyrównawczych oraz ochrony przeciwporażeniowej przy zasilaniu z generatora zespołu prąd... więcej »
Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
28.05.2019
Zapraszamy na szkolenie „Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń”, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprowadzi je mgr inż. Julian Wiatr. więcej »
Facility management, czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi
24.05.2019
Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego zarządzania różnymi typami nieruchomości. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak prawidłowo gospodarować nieruchomościami, nie tylko komercyjnymi, czy... więcej »
Bezpieczeństwo użytkowania budynków i lokali a obowiązki władających
24.05.2019
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, służb obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów,... więcej »
Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości
21.05.2019
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wygląda zarządzanie najmem lokalu w praktyce z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Poza wiedzą zdobytą podczas warsztatów uczestnicy będą mieli moż... więcej »
Zmiany w 2019: Windykacja i egzekucja należności (w tym nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego od kwietnia 2019)
21.05.2019
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie praktyczne zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Poznają również istotne terminy... więcej »
Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2019 roku
21.05.2019
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie praktyczne zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązująca od dnia 9 września 2017 r. oraz aktualne orzecznictwo sądów powszechnych... więcej »
Strona: 1 z 7