logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenia

Szkolenie online: Rola świadectw charakterystyki energetycznej w praktyce zarządzania nieruch...
06.03.2023
W programie szkolenia: 1. Skąd wynika obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej? 2. Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej do 27 kwietnia 2023 roku i od 28 kwietnia 2023 roku. 3. Wpływ charakterystyki energetycznej na wartość rynkową nieruchomości. więcej »
Szkolenie online: Wtórne hydroizolacje pionowe – uszczelnienie istniejących budynków od zewnątrz oraz od wewnątrz (cz. 1)
05.04.2023
Program szkolenia: 1. Przywitanie uczestników, 2. Opracowanie koncepcji uszczelnienia, 3. Pytania i odpowiedzi, 4. Przerwa, 5. Uszczelnienie istniejących budynków od zewnątrz, 6. Pytania i odpowiedzi, 7. Prz... więcej »
Szkolenie online: Wtórne hydroizolacje poziome – technologia i materiały
23.03.2023
Program szkolenia: 1. Przywitanie uczestników, 2. Metody mechaniczne. Metody iniekcyjne – zasada działania, 3. Pytania i odpowiedzi, 4. Przerwa, 5. Metody iniekcyjne – wykonanie i stosowane preparaty, 6. Pyt... więcej »
Szkolenie online: Podstawy wykonywania uszczelnień budynków istniejących – diagnostyka oraz warunki eksploatacji
22.03.2023
Program szkolenia: 1. Przywitanie uczestników, 2. Zawilgocenie budynków – podstawowe zagadnienia, 3. Pytania i odpowiedzi, 4. Przerwa, 5. Szkodliwe sole budowlane, 6. Diagnostyka budynków, 7. Pytania i odpow... więcej »
Szkolenie online: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktami w pracy zarządcy nieruchomości
07.03.2023
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktami w pracy zarządcy nieruchomości. Strategie rozwiązywania, przeciwdziałanie. Charakterystyka konfliktów. Aspekty praktyczne Szkolenie w ramach Akademii Kompete... więcej »
Szkolenie online: Ocena nowelizacji oraz zmian Prawa budowlanego i innych ustaw
07.03.2023
Ocena nowelizacji oraz zmian Prawa budowlanego i innych ustaw – omówienie przepisów obowiązujących w 2023 roku wraz z autorskim komentarzem więcej »
Szkolenie online: Od KOB do e-KOB
06.03.2023
Nowe zasady prowadzenia książek KOB; jak dostosować papierową KOB do nowych wymagań prawa obowiązującego od 1 stycznia 2023 roku. więcej »
Szkolenie online: Podatki i składki 2023 – w warunkach wspólnoty mieszkaniowej
03.03.2023
W programie szkolenie: 1. Prawa i obowiązki podatnika oraz rygory podatkowe. Zmiany w prawie i nowe orzecznictwo. 2. Rodzaje działalności wspólnoty i dokumentowanie operacji gospodarczych w jej ewidencji... więcej »
Szkolenie online: Rozrachunki finansowe spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali po ustaniu zarządu „jak powierzonego”. Skutki finansowe i podatkowe rozliczeń.
27.01.2023
Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. więcej »
Szkolenie online: Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej za rok 2022 oraz rozliczanie wyniku finansowego
25.11.2022
Prowadzenie ewidencji rachunkowej wspólnoty, w warunkach wspólnoty. Kto odpowiada za mocy prawa za rachunkowość wspólnoty. Prawo, orzecznictwo więcej »
Warsztaty: wybór metody i opracowanie regulaminu rozliczania mediów
16.11.2022
Program szkolenia: Cztery kroki do sukcesu - rozliczanie mediów... więcej »
Szkolenie online: Wdrożenie nowych zasad prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych
08.11.2022
Wdrożenie nowych zasad prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych.. więcej »
XII Forum dla Zarządców pt. „LICZY SIĘ EFEKT! Prawo – finanse – technika w renowacji budynków"
29.08.2022
XII Forum dla Zarządców to kolejna odsłona cenionych spotkań dla ludzi i firm zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Forum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarzą... więcej »
Szkolenie online: Kompensacja mocy biernej. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne
03.03.2021
W programie szkolenia „Kompensacja mocy biernej. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące wyboru napięcia zasilania, układów sieci elektroenergetycznych, układów z... więcej »
Szkolenie online: Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych
18.02.2021
W programie szkolenia „Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące wyładowań atmosferycznych, wyznaczania stref ochronnych i budowie ograniczników przepięć. Do... więcej »
Szkolenie online: Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania budynków oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia
18.02.2021
W programie szkolenia „Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania budynków oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące parametrów zasilania napi... więcej »
Szkolenie online: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
18.02.2021
W programie szkolenia „Ewakuacja ludzi z płonącego budynku i jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące ewakuacji ludzi i zwierząt z budynku, dróg ewakuacji, oś... więcej »
Szkolenie online: Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych
18.02.2021
W programie szkolenia „Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące nasłonecznienia i jego uwarunkowania, geometrii układu słonecznego, zjawisk fotowolt... więcej »
Szkolenie online: Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru
18.02.2021
W programie szkolenia „Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru. Uzgadnianie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” znajdą Państwo zagadn... więcej »
Szkolenie online: Obliczanie zwarć symetrycznych
18.02.2021
W programie szkolenia „Obliczanie zwarć symetrycznych oraz metodyka doboru aparatów, przewodów i urządzeń elektrycznych do spodziewanych warunków zwarciowych w instalacjach elektrycznych nn” znajdą Państwo z... więcej »
Szkolenie online: Metodyka konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
18.02.2021
W programie szkolenia „Metodyka konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące projektowania PWP. Celem szkolenia jest prezentacja metodyki poprawnego doboru poszczegó... więcej »
Strona: 1 z 4