logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenia

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra...
13.02.2019
Cel ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: ustawa). Sytuacja prawna i faktyczna spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych od 1 stycznia 2019 r. Zasady wnoszenia opłat oraz udzielania bonifikat. Dopłaty z tytułu ewentua... więcej »
Rozrachunki z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej a w warunkach spółdzielni mieszkaniowej
13.02.2019
Zapisując się na szkolenie zdobędziesz lub zaktualizujesz wiedzę dotyczącą rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej (w tym m.in.: rozliczenie za rok 2018, rodzaj... więcej »
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia - zagadnienia wybrane
13.02.2019
Celem szkolenia jest poznanie zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz przybliżenie zastosowań i ograniczeń związanych z ochroną podstawową i ochroną uzupełniającą (dodatkową). Szkolenie ma na ce... więcej »
Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych
07.02.2019
Podstawy projektowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych więcej »
Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
25.01.2019
Zapraszamy na szkolenie „Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń”, które odbędzie się 28 lutego 2019 r. w Warszawie. Poprowadzi je mgr inż. Julian Wiatr. więcej »
Sporządzanie planu gospodarczego i budżetu nieruchomości oraz bezpieczeństwo i zasady zawierania umów – szkolenie dla zarządców
25.01.2019
Właściwie przygotowanie planu gospodarczego, w tym budżetu inwestycyjnego i operacyjnego – to zadanie, które nie jest ani oczywiste, ani łatwe dla zarządzających nieruchomościami. Do tego dochodzi określanie... więcej »
Istotne zmiany w prawie w 2019 r. Szkolenie dla zarządców nieruchomości
16.01.2019
Nowy rok przynosi wiele zmian w prawie istotnych dla zarządców nieruchomości. Rachunkowość firm i wspólnot mieszkaniowych, zasady przechowywania dokumentacji, prawa i obowiązki podatnika, kary za wykroczenia... więcej »
Strona: 1 z 6