logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenia

Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
20.09.2019
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz w praktycznym wymiarze będą analizować sytuacje życiowe. Szkolenie oparte jest o ćwiczenia i odgrywanie scenek. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.: czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje oraz poznają sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, a także metody wyga... więcej »
IX Forum dla Zarządców
20.09.2019
Forum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarządców nieruchomości wspólnot i spółdzielnie mieszkaniowych, zarządców zasobów komunalnych i deweloperów oraz dostawców wyrobów i usł... więcej »
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wymagania techniczno-prawne oraz metodyka konstruowania i dopuszczania do eksploatacji
11.09.2019
Podstawy prawne oraz cel stosowania PWP, ocena zgodności PWP jako wyrobu budowlanego, wymagania stawiane elementom składowym PWP. więcej »
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia - zagadnienia wybrane
17.07.2019
Celem szkolenia jest poznanie zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz przybliżenie zastosowań i ograniczeń związanych z ochroną podstawową i ochroną uzupełniającą (dodatkową). Szkolenie ma na ce... więcej »
Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
28.05.2019
Zapraszamy na szkolenie „Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń”, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprowadzi je mgr inż. Julian Wiatr. więcej »
Facility management, czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi
24.05.2019
Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego zarządzania różnymi typami nieruchomości. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak prawidłowo gospodarować nieruchomościami, nie tylko komercyjnymi, czy... więcej »
Bezpieczeństwo użytkowania budynków i lokali a obowiązki władających
24.05.2019
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, służb obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów,... więcej »
Strona: 1 z 7