logo SUS 2

logo PIFS

III Forum dla Zarządców. Relacja
25.10.2013

III Forum dla Zarządców
Fot. Fot. J.Sawicki

Spotkanie odbywało się w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”. Uczestniczyli w nim reprezentanci instytucji samorządowych zajmujący się zarządzaniem zasobami publicznym oraz osoby zarządzające nieruchomościami należącymi do spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów i wspólnot mieszkaniowych.

Przedsięwzięciu patronował Bank Pocztowy wraz z producentem wind Euro-Dźwig oraz firmą Perseus – producentem systemów informatycznych wspomagających bieżącą pracę zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Temat przewodni dotychczasowych edycji Forum „Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami publicznymi” dla omawianego spotkania w podtytule nawiązywał do „praktycznych aspektów prawnych i finansowych zarządzania nieruchomościami publicznymi”, których akcenty zawarte zostały w czterech blokach tematycznych: „Zarządzanie zasobem publicznym nieruchomości”, „Dobre praktyki w zarządzaniu zasobem publicznym”, „Energooszczędność” oraz „Gmina we wspólnocie mieszkaniowej”.

Wykład inauguracyjny wygłosił podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotr Styczeń. Dla uczestników była to dobra okazja, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki, jakimi tematami, związanymi z polityką mieszkaniową zajmuje się rząd i ministerstwo.

Blok związany z przyszłością zawodu zarządcy po deregulacji wypełniły wystapienia Aleksandry Kurzyk – prezydenta Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, a także Waldemara Mazana z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

W części poświęconej „Dobrym praktykom w zarządzaniu zasobem publicznym” znalazły się dwa referaty. Najpierw o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako o modelu korzystnym dla mieszkańców na przykładzie Murowanej Gośliny mówiła Violetta Szałata – kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tamtejszym urzędzie miasta i gminy.

Z kolei Tomasz Jagusztyn-Krynicki reprezentujący Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przedstawił przykłady współpracy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacjach przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej.

Ważna grupa referatów nawiązywała do problematyki energooszczędności. Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii zajął się kwestią możliwości korzystania z programów pomocowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawił warunki techniczne, które powinni spełnić inwestorzy.

Kazimierz Dudziński ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii wskazywał na szanse i zagrożenia jakie wynikają z postanowień Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE odnoszące się do efektywności energetycznej budynku. Klamrą spinającą ten blok stanowiły kwestie „technologii i działania dla tzw. starego budownictwa na przykładzie programów modernizacji dźwigów”, które przedstawił Tadeusz Popielas – sekretarz generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Finałowy blok „Gmina we wspólnocie mieszkaniowej” zawierał wystąpienia doświadczonych warszawskich zarządców publicznych Jarosława Kowszuka kierownika jednej z komórek Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów („Działania priorytetowe i planowane”) oraz Grzegorza Okońskiego z Urzędu Dzielnicy Żoliborz („Tereny zewnętrzne we wspólnocie z udziałem gminy”).

Więcej przeczytasz w portalu administrator24.info >>