logo SUS 2

logo PIFS

Zarządzanie nieruchomościami - konferencja dla praktyków
15.06.2015

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika Administrator uczestniczyć będą w spotkaniu na preferencyjnych warunkach, wystarczy zgłosić chęć udziału Z KUPONEM - POBIERZ KUPON >>

Podczas forum poruszanych będzie szereg tematów, z którymi na co dzień stykają się adminitratorzy wspólnot mieszkaniowych, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe i gminy.

WEŹ UDZIAŁ w konferencji dla praktyków ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI >>

Wśród tematów dyskusji pojawią się m.in.:

Prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami wielolokalowymi

 • Panel dyskusyjny: zarządzanie nieruchomością a problemy prawne na styku deweloper – zarządca – gmina. Panel z udziałem przedstawiciela Polskiego Związku Firm Deweloperskich (dyr. Konrad Płochocki),  zarządców – praktyków (Katarzyna Czajkowska i Sławomir Kamecki) oraz samorządu terytorialnego (Urząd m.st. Warszawy)
 • Problemy ze współwłasnością  w użytkowanych budynkach mieszkalnych. Skąd pieniądze na remonty?

Rewitalizacja budynków wielorodzinnych a fundusze unijne. Beneficjentami środków unijnych przeznaczonych na poniższe cele są spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe

 • Rewitalizacja – kierunki i zasady interwencjiAndrzej Rajkiewicz:  Nieruchomości mieszkalne w nowej ustawie rewitalizacyjnej; Głęboka termomodernizacja   - czym jest i z jaką wiąże się pomocą unijną
 • Pomocowe programy unijne z podziałem na regiony kraju: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne programy operacyjne - WFOŚiGW Mazowieckie; Pomoc finansowa na informatyzację spółdzielni – od sieci teleinformatycznej po podzielniki i wodomierze z odczytem radiowym
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła, w tym:
  - Audyt energetyczny a  potwierdzenie oszczędności energii w wyniku inwestycji - mgr inż. Marek Amrozy, weryfikator w programie budownictwa energooszczędnego NFOŚiGW,  audytor doświadczony w obsłudze zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
  - Redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, w tym:  ocieplenie, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, wymiana wind na energooszczędne. Przebudowa systemów grzewczych (z wymianą źródła ciepła oraz podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza). Instalacje OZE (solary i pompy ciepła)
  - Przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji – Tomasz Trusewicz – Polska Wentylacja
  - Wprowadzenie systemów zarządzania energią: 

  a. Nowy zawód: zarządca energią - Waldemar Mazan (KBiN)
  b. Zarządzanie energią w praktyce - Robert Gorzycki – (SM Ursus) 

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika Administrator uczestniczyć będą w spotkaniu na preferencyjnych warunkach, wystarczy zgłosić chęć udziału Z KUPONEM - POBIERZ KUPON >>

Termin i lokalizacja:

15 października 2015 roku

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Al. Jerozolimskie 181B,
02-222 Warszawa

Kontakt z Organizatorem:

Grupa MEDIUM
Katarzyna Zaręba
fax. 22/810-27-42
tel. 22/512-60-72
kom. 501/333-717

Pliki do pobrania