logo SUS 2

logo PIFS

Jubileuszowa konferencja „elektro.info”
09.11.2011

Jubileuszowa konferencja „elektro.info” była doskonałą okazją do wręczenia przyznawanych przez miesięcznik nagród VERBA DOCENT
Fot. KK

Z okazji dziesięciolecia miesięcznika 18 października w sali B gmachu NOT w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona „Ochronie przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych”.

Udało się przy tym zgromadzić przedstawicieli najważniejszych przedstawicieli instytucji, które zajmują się ochroną przed pożarem, którzy na zaproszenie czasopisma podzielili się z uczestnikami konferencji wiedzą na temat ochrony przeciwpożarowej w jej najszerszych aspektach: od zaprezentowania skutków wadliwie zainstalowanych i eksploatowanych urządzeń elektroenergetycznych aż po zgodne z obecnie obowiązującym prawem sposoby certyfikowania i dopuszczania urządzeń do użytkowania.

Konferencję otworzył redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr. W czasie pierwszej prezentacji Stanisław Cały przedstawił zagrożenia pożarowe i porażeniowe w źle wykonanych i nadmiernie wyeksploatowanych instalacjach elektrycznych. Podał przykłady, z jakimi spotyka się w pracy zawodowej. Następnie Maria Dreger, menedżer ds. norm i standardów Rockwool Polska omówiła wpływ izolacji cieplnej na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Zwróciła uwagę na właściwe użycie i montaż materiałów budowlanych z uwagi na zagrożenie pożarowe.

W czasie drugiej sesji plenarnej Krzysztof Piątek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił zagadnienia związane z wpływem złej jakości energii elektrycznej na zagrożenie pożarowe urządzeń. Zwrócił uwagę na trzy zjawiska powodujące przeciążenie prądowe w czasie pracy baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej: harmoniczne prądu kondensatora oraz rezonans równoległy i szeregowy. Z kolei Fryderyk Łasak wprowadził uczestników w tematykę ochrony przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych. Podkreślił konieczność wykonywania pomiarów odbiorczych oraz okresowych kontroli stanu instalacji.

Przedstawiciel Legrand Polska Zbigniew Ciesielski zaprezentował najnowsze rozwiązania kompensacji mocy biernej z kondensatorami ALPIVAR². Kondensatory te zbudowane są bez zastosowania jakichkolwiek gazów, płynów impregnacyjnych i izolacyjnych. ALPIVAR² pokryte są w warunkach próżniowych żywicą poliuretanową, tworzącą obudowę chroniącą je przed czynnikami zewnętrznymi, charakteryzują się również dużą wytrzymałością na przepięcia elektryczne.

Stefan Gierlotka omówił przyczyny powstawania łuku elektrycznego w wyniku zwarć lub błędnego postępowania człowieka oraz skutki jego działania na ciało ludzkie. Kolejnym prelegentem był Arkadiusz Waligóra z Cereati Industry, który przedstawił system przeznaczony do detekcji pożaru, wykrywania oblodzeń i precyzyjnego pomiaru temperatury za pomocą czujników umieszczonych w ekranowanym kablu - LIST = Linear Sensor Temperature Control (mikroprocesorowa liniowa czujka pomiaru temperatury).

System LIST jest stosowany w miejscach trudno dostępnych, w których panują niekorzystne warunki środowiskowe, takich jak tunele drogowe, kopalnie, instalacje petrochemiczne czy jednostki pływające. Pokazał również system EBO do budowania tras kablowych, przy zastosowaniu koryt i drabin wykonanych z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym GRP (Glass Reinforced Polyester).

W czasie trzeciej sesji plenarnej Franciszek Spyra z Energopomiaru Elektryka Gliwice zaprezentował stosowane metody ochrony kabli przed pożarem. Następnie Tadeusz Jopek, Naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego i Analiz Komendy Głównej PSP omówił zagrożenia związane z porażeniem prądem ratowników w czasie prowadzenia akcji gaśniczych. Grzegorz Mroczko, kierownik Zakładu Aprobat Technicznych w CNBOP przybliżył obecnym na konferencji zagadnienia certyfikacji, aprobacji i dopuszczeń urządzeń elektrycznych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, a Waldemar Jaskółowski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej omówił wybrane zagadnienia dotyczące oceny toksyczności środowiska pożarowego z udziałem kabli i przewodów elektrycznych.

Instytut Techniki Budowlanej reprezentował Andrzej Kolbrecki, który przybliżył nowe zasady badań i klasyfikacji kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień. Wykład kończący część merytoryczną konferencji przedstawił redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr. W czasie prezentacji podkreślił konieczność odpowiedniego doboru przewodów do zasilania urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Wśród uczestników byli projektanci, instalatorzy, a także inwestorzy planujący modernizacje instalacji elektrycznych w swoich obiektach budowlanych.

Od 2008 roku redakcja miesięcznika przyznaje nagrodę VERBA DOCENT, którą honoruje autorów publikujących na łamach „elektro.info”, którzy propagują wiedzę dotyczącą szeroko pojętej elektroenergetyki i elektrotechniki i czynią to na wysokim pod względem dydaktycznym poziomie. W tym roku nagrody otrzymali: Zbigniew Hanzelka, Stefan Gierlotka oraz dr inż. Piotr Bilski. Jubileuszowa konferencja była doskonałą okazją do ich wręczenia.

Na zakończenie konferencji redaktor naczelny „elektro.info” podziękował wszystkim za uwagę oraz zaprosił na świętowanie kolejnych jubileuszy miesięcznika. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz przybliżyła zagrożenia związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem instalacji elektrycznych.

Patronat nad konferencją objęli: Polskie Centrum Promocji Miedzi, Państwowa Straż Pożarna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Politechnika Warszawska oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Karol Kuczyński