VI konferencja szkoleniowa "Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych"
12.08.2016

Redakcje specjalistycznych czasopism i portali „elektro.info” i „Rynek Instalacyjny” kolejny raz łączą siły, by w ramach konferencji szkoleniowej zmierzyć się z tematem ochrony ppoż. VI konferencja szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja” odbędzie się 29 września br. w Katowicach.

Zagadnienia zostaną zrealizowane w ramach dwóch osobnych paneli, skierowanych do specjalistów z branży elektrotechnicznej i sanitarno-instalacyjnej.
W sali elektrotechnicznej zostaną poruszone takie jak np.:

 • Źródła zasilania oraz ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach przeciwpożarowych
 • Wpływ jakości energii na zagrożenie pożarowe oraz pracę urządzeń ppoż.
 • Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
 • Certyfikacja i dopuszczanie do eksploatacji urządzeń ppoż.
 • Wpływ DSO oraz SSP na warunki ewakuacji
 • Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji
 • Wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu i ewakuacyjnemu
 • Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem
 • Wpływ łuku elektrycznego na zagrożenie pożarowe oraz ludzi
 • Ochrona przed działaniem łuku elektrycznego
 • Ochrona ppoż. systemów PV oraz neutralizacja zagrożeń pożarowych stwarzanych przez generatory PV podczas pożaru
 • Wpływ braku lub błędnie wykonanej instalacji odgromowej na zagrożenie pożarowe budynków
 • Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem
 • Zagrożenia stwarzane przez palące się przewody i kable
 • Wentylacja pożarowa garaży - projektowanie, ocena i odbiór
Natomiast w sali sanitarno-instalacyjnej, prelegenci skupią się m.in. na poniższych obszarach:
 • Wentylacja pożarowa - systemy wentylacji pożarowej, zapobieganie zadymieniu, standardy projektowania i przykłady realizacji
 • Przykłady oceny poprawności wykonania i działania systemów wentylacji pożarowej
 • Wentylacja pożarowa garaży - projektowanie, ocena i odbiór - wytyczne ITB 493/2015
 • Instalacje hydrantowe - stan prawny, projektowanie, wykonanie i odbiór
 • Stałe Urządzenia Gaśnicze - gazowe, zasady doboru gazu gaśniczego
 • Scenariusze pożarowe - podstawy prawne i zasady tworzenia
 • Systemy wentylacji strumieniowej - realizacja oddymiania i funkcji bytowych - prezentacja techniczna
 • Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych - prezentacja techniczna

Wśród prelegentów znajdują się eksperci ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej. W ramach konferencji odbędą się również prezentacje firm produkcyjnych i wykonawczych.

Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie: konferencja.elektro.info.pl/.

rganizatorami VI konferencji szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja” są redakcje specjalistycznych tytułów "elektro.info" i "Rynek Instalacyjny", zaś partnerami - redakcje magazynów i portali specjalistycznych „Izolacje”, „Ekspert Budowlany” i „Administrator”.