logo SUS 2

logo PIFS

29.11.2018 - VIII Konferencja Szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja”
09.11.2018

Fot. Redakcja

 

KONFERENCJA SZKOLENIOWA:
VIII Konferencja Szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja”,  29 listopada 2018 r. w Gliwicach.

PRZEJDŹ NA STRONĘ KONFERENCJI »

TERMIN: 29 listopada 2018 roku


Miejsce: Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18B


ZAKRES TEMATYCZNY:

Podczas wykładów poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • zmiany regulacji dot. zagadnień ppoż. w przepisach budowlanych,
 • rola systemów wentylacji pożarowej w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych,
 • kompensacja powietrza dla potrzeb wentylacji pożarowej w obiektach kubaturowych – problemy i rozwiązania,
 • projektowanie wentylacji strumieniowej w garażach,
 • dobór systemów różnicowania ciśnień,
 • zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji i detekcja gazów wybuchowych i toksycznych,
 • praktyczne problemy podczas projektowania i realizacji systemów wentylacji oddymiającej w garażach i parkingach podziemnych,
 • techniki zabezpieczania ppoż. kanałów wentylacyjnych,
 • strategie przeciwpożarowe - holistyczne spojrzenie na ochronę przeciwpożarową,
 • praktyczne aspekty współpracy instalacji wentylacyjnych z systemami wykrywania pożarów,
 • instalacje hydrantowe  – stan prawny, projektowanie, wykonanie i odbiór.

Konferencji towarzyszy wystawa firm oferujących technologie i urządzenia ppoż. Na ich stoiskach doradcy techniczni będą do dyspozycji uczestników spotkania.

 

WYKŁADOWCY:

 
dr inż. Dorota Brzezińska
dr inż. Dorota Brzezińska

Adiunkt na Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu inżynierii pożarowej, systemów wentylacji pożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Wykładowca na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Współautorka „Poradnika oddymiania budynków wysokich i wysokościowych, autorka monografii „Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych”, projektantka systemów wentylacji pożarowej, autorka kilkuset analiz z wykorzystaniem symulacji CFD.


mgr inż. Tomasz Burdzy
Specjalista ds. systemów oddymiania. Wieloletni pracownik firmy Smay. Obecnie specjalista w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie.

 
 dr inż. Grzegorz Kubicki
dr inż. Grzegorz Kubicki
Wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, pracownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Specjalista w dziedzinie wentylacji pożarowej, autor licznych publikacji z tego zakresu. Współautor (z B. Mizielińskim) książki "Wentylacja pożarowa. Oddymianie" 

dr inż. Grzegorz Ścieranka
Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W pracy dydaktycznej zajmuje się m.in. przeciwpożarowymi instalacjami wodociągowymi i hydrantowymi oraz modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Projektant sieci, przyłączy i instalacji sanitarnych.
 
 dr inż. Wojciech Węgrzyński
dr inż. Wojciech Węgrzyński
Absolwent i wykładowca Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Kierownik Pracowni Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych w Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Współautor Wytycznych ITB „Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór”.
 
st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk
st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI »


CEL KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ:
Konferencja ma na celu propagowanie nowych rozwiązań z zakresu wentylacji pożarowej zmierzających do podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa podczas ewakuacji i akcji gaśniczych.

GRUPA DOCELOWA:
Konferencja przeznaczona jest dla projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów.
 

STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • wykłady
 • czas na pytania uczestników i odpowiedzi wykładowcy
 • dyskusja
 • praktyczne przykłady


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
Aktualizacja wiedzy technicznej oraz wiedzy na temat nowych przepisów bezpieczeństwa ppoż.

Czas trwania:
1 dzień: 9:00 -17:00

Koszt i co obejmuje:
100 zł netto - dla prenumeratorów RI
150 zł netto - dla pozostałych uczestników  

 Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • materiały konferencyjne w formie elektronicznej
 • lunch, kawę, herbatę
 • rabaty na książki Grupy Medium.


 
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »KONTAKT:
Organizator:
Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika 'Rynek Instalacyjny'
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa


Uczestnictwo:
Katarzyna Zaręba
tel. 22 512 60 83
e-mail: kzareba@medium.media.pl


Joanna Wątor
Specjalista ds. konferencji i szkoleń Grupy Medium
kom. 534 920 346
tel. 22 512 60 74
e-mail: jwator@medium.media.pl

Organizacja, współpraca, patronaty:
Waldemar Joniec
Redaktor Naczelny miesięcznika "Rynek Instalacyjny"
tel. 22 512 60 75
kom. 502 042 518
e-mail: wjoniec@rynekinstalacyjny.pl