logo SUS 2

logo PIFS

Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
20.09.2019

Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
Fot. pixabey

PROWADZĄCY: Piotr Żołądkowski

TERMIN: 24 października 2019

MIEJSCE: Warszawa

WSTĘPNY PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie dotyczy radzenia sobie w sytuacjach zawodowych obarczonych konfliktami w branży nieruchomości. Uczestnicy zapoznają się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz w praktycznym wymiarze będą analizować sytuacje życiowe.

 •     Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje.
 •     Konflikt w pracy zarządcy nieruchomości. Praca z mieszkańcami i klientami.
 •     Sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą.
 •     Sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. Prewencja w informacji.
 •     Warsztaty analizujące sytuacje konfliktowe z wykorzystaniem doświadczeń i umiejętności.
 •     Wygaszanie konfliktów. Współpraca z mieszkańcami i podmiotami. Wspólnie do celu. Warsztat.*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

 

CEL SZKOLENIA

Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zawodowych obarczonych konfliktami w branży nieruchomości.

METODY SZKOLENIOWE

Warsztaty z wykorzystaniem case-study, odgrywaniem rzeczywistych sytuacji konfliktowych oraz możliwością konsultacji, pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

GRUPA DOCELOWA:

 •     właściciele i pracownicy firm z branży zarządzania nieruchomościami,
 •     pracownicy spółdzielni mieszkaniowych,
 •     przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych,
 •     firmy działające na szeroko rozumianym rynku nieruchomości


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz w praktycznym wymiarze będą analizować sytuacje życiowe. Szkolenie oparte jest o ćwiczenia i odgrywanie scenek. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.: czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje oraz poznają sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, a także metody wygaszania konfliktów z mieszkańcami i współpracującymi podmiotami. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma opracowane przez wykładowcę materiały edukacyjne dotyczące omawianego tematu szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE: warsztaty

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 •     440 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 •     590 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.


PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 15.09.2019 r.:

 •         400 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
 •         550 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.


Cena obejmuje:

 •     udział w szkoleniu 1 osoby,
 •     materiały szkoleniowe,
 •     zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 •     serwis kawowy,
 •     lunch.

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa