logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych
08.07.2020

Fot. pixabey

Praktyczne aspekty realizacji wymagań określonych w RODO, udostępnianie danych osobowych, dystrybucja korespondencji do członków spółdzielni mieszkaniowych, praktyczna realizacja wymagań RODO w procesie monitoringu wizyjnego, wymagania procesu ochrony danych osobowych w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, proces retencji danych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych, odpowiedzialność w procesie ochrony danych osobowych – to główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia.

TYTUŁ SZKOLENIA: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych

KIEDY: 6 sierpnia 2020

GDZIE: Warszawa, ul. Towarowa 22, JUPITER Centrum Konferencyjne (sala Saturn)

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Grzegorz Leśniewski

Konsultant i specjalista w dziedzinie ochrony danych osobo­wych, dyrektor zarządzający pionem inspektorów ochrony danych w PDP Group Sp. z o.o. – firmie doradczej założonej przez wieloletniego inspektora Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Ukończył Wydział Trans­portu Politechniki Warszawskiej, skupiając swoje główne zainteresowanie na aspektach bezpieczeństwa w obszarze telekomunikacji, oraz Katedrę Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie z zakre­su bezpieczeństwa informacji zdobywał w jednostkach administracji publicznej i w biznesie (telekomunikacja, finanse, ubezpieczenia), gdzie pełnił funkcje Administratora Bezpie­czeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Oficera Bezpieczeństwa Informacji.

  

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie aktualnej wiedzy oraz merytorycznych wskazówek dotyczących praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z wykładnią aktualnie obowiązujących przepisów prawa, normujących ochronę danych osobowych, opiniami i praktycznymi wytycznymi odnoszącymi się do procesu ochrony danych osobowych. Ponadto będą mogli uzyskać poradę ekspercką na każde pytanie z obszaru objętego tematyką szkolenia.

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie adresowane jest do:

 •     członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
 •     członków zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 •     członków organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych,
 •     administratorów osiedli,
 •     pracowników firm zarządzających nieruchomościami,
 •     podmiotów realizujących zadania na korzyść wspólnot mieszkaniowych,
 •     kierowników jednostek organizacyjnych spółdzielni mieszkaniowych,
 •     przedstawicieli komitetów parkingowych,
 •     podmiotów realizujących zadania na korzyść spółdzielni mieszkaniowych,
 •     osób zainteresowanych procesem ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych.


METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia, z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością uzyskania porady eksperckiej na każde pytanie z obszaru ochrony danych osobowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób (sala umożliwiająca zachowanie bezpiecznych odległości między uczestnikami szkolenia)

KOSZT UCZESTNICTWA:

 •     490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 •     640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.


Cena obejmuje:

 •     udział w szkoleniu 1 osoby,
 •     materiały szkoleniowe,
 •     zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 •     serwis kawowy,
 •     lunch.


Zobacz inne szkolenie: Terminarz szkoleń

Masz pytania?
Napisz. Zadzwoń.


Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346     

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
tel. 22 512 60 51