logo SUS 2

logo PIFS

X Forum dla Zarządców Nieruchomości
05.10.2020

Fot. Redakcja ADMForum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarządców nieruchomości wspólnot i spółdzielnie mieszkaniowych, zarządców zasobów komunalnych i deweloperów oraz dostawców wyrobów i usług.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – CZY TO RYNEK PODLEGAJĄCY STANDARDOM I NORMOM PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM?

Kiedy: 13 października 2020 r.
Gdzie: Warszawa

CEL KONFERENCJI:
Wymiana doświadczeń, integracja środowiska oraz dyskusja nad aktualnymi problemami w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

GRUPA DOCELOWA:
Zarządcy nieruchomości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy zasobów komunalnych i deweloperzy oraz dostawcy wyrobów i usług.

METODY SZKOLENIOWE:
Wykłady, prezentacje, dyskusje. 

KORZYŚCI:
Zdobycie wiedzy nt. standardów obowiązujących na rynku nieruchomości, w tym także standardów edukacyjnych dla zawodów w sektorze nieruchomości, możliwość nawiązania kontaktu z osobami z branży.

OGÓLNY PROGRAM WYDARZENIA:

Standardy w dobie pandemii – dr Jerzy Jankowski

Panel I: Polski rynek nieruchomości – wykład wprowadzający – dr Bartłomiej Śliwiński

Panel II: Energetyczna rewolucja – jakie rozwiązania techniczne wspierać będą budownictwo mieszkaniowe w warunkach zaostrzonych norm zarządzania energią i emisji? Standardy finansowania modernizacji budynków, w tym wdrażanie systemów zarządzania energią – Andrzej Rajkiewicz

Panel III: Możliwości działania oraz odpowiedzialność zarządców wobec zmian świadomości społecznej użytkowników budynków – dr Piotr Żołądkowski

Panel IV: Zarządca przyszłości a nieruchomości w zmieniającym się świecie. Rola zarządcy wobec wyzwań klimatycznych i nowych technologii w obszarze zielonej energii oraz nowe regulacje prawne determinujące zmiany techniczne budynków w tym obszarze – Grzegorz Okoński

Panel V: Czy zmiany w Prawie budowlanym są w interesie inwestora? – Eugenia Śleszyńska

PANEL VI: Standardy edukacyjne w zawodach nieruchomościowych – jakie powinny być standardy wobec przyspieszonej rewolucji technologicznej, w tym energetycznej? – panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli federacji, IBE, firmy MABEA i EPRD.

Program może jeszcze ulec zmianie.
 

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI W NIERUCHOMOŚCIACH –
wydarzenie towarzyszące X Forum


Masz pytania?

Napisz:
Zadzwoń: 22 512 60 74
tel kom. 534 920 346 

Zobacz poprzednią edycję: IX Forum dla Zarządców Nieruchomości »