logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie: Bilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020 – przygotowanie do zamknięcia roku w warunkach pandemii
17.11.2020

Fot. Redakcja ADM

Standardy obsługi księgowej przez firmę usługową, rachunkowość wspólnoty, ewidencja rachunkowa i sprawozdawczość finansowa, oprogramowanie do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej wspólnoty, zdarzenia i operacje gospodarcze w różnej działalności wspólnoty, sprawozdanie finansowe za rok 2020, wynik finansowy za rok obrachunkowy i warunki rozliczania wyniku finansowego, nadwyżki bilansowej netto lub straty bilansowej (prawo i orzecznictwo) z właścicielami lokali – to tylko część zagadnień, które zostaną poruszone podczas grudniowego szkolenia.


TYTUŁ SZKOLENIA: Bilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020 – przygotowanie do zamknięcia roku w warunkach pandemii

TERMIN: 4 grudnia 2020

SZKOLENIE ONLINE

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Eugenia Śleszyńska

Wieloletni wykładowca specjalizujący się, zgodnie z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości – i w tym zakresie doradca rynku nieruchomości. Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, w tym na studiach podyplomowych, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców nieruchomości.

Autor wielu publikacji i książek dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu szeroko pojętych rozrachunków we wspólnocie mieszkaniowej, aby rzetelnie przygotować się do zamknięcia roku i sporządzić bilans w nietypowych i trudnych warunkach pandemii. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów oraz praktyce.

GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, firm zarządzających, osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych tą tematyką, działów księgowych, a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę nt. przygotowania ewidencji rachunkowej za rok 2020 we wspólnotach mieszkaniowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do rozliczenia wyniku finansowego za rok 2020, opierając się na przepisach dotyczących rozrachunków we wspólnotach.

METODY SZKOLENIOWE: 
Wykład on-line w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

  •     490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  •     640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników

 


Cena obejmuje:
   

  • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.


WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
  • głośniki lub słuchawki.


Zobacz inne szkolenie: Terminarz szkoleń
Masz pytania?

Napisz. Zadzwoń.

Joanna Wątor

tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda

tel. 22 512 60 51

 

ORGANIZATOR:
Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” i portalu administrator24.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437