logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Metodyka obsługi technicznej obiektów budowlanych
09.02.2021

obsługa techniczna
Fot. Redakcja ADM

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 25 lutego 2021

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE
 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30-9:00 logowanie i rejestracja na szkolenie

9:00 rozpoczęcie szkolenia

10:50-11:00 przerwa

11:00-12:30 kontynuacja szkolenia

12:30-12:40 przerwa

12:40-13:30 kontynuacja szkolenia

13:30-14:00 pytania Uczestników i zakończenie szkoleniaPROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany Prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów techniczno-budowlanych z autorskim komentarzem do zmian – 2020/2021.

2. Metodyka przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych po zmianie Prawa budowlanego [od dnia 19 września 2020 r.], ze wskazówkami autorskimi. Podstawa prawna – art. 62 pr. bud. Umowy. Wzory dokumentów.

2.1. Zakresy, normy, wzory protokołów kontroli okresowych:

 • kontrole okresowe roczne;
 • kontrole okresowe pięcioletnie;  
 • kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych;
 • kontrole bezpiecznego użytkowania;
 • kontrole na zgłoszenie.

2.2. Przeglądy techniczne a kontrola PINB-ów.
2.3. Umowy – jak je zawierać? Nowe wymagania do osób uprawnionych.
2.4. Zakres zaleceń po zmianie prawa, przydatność zaleceń pokontrolnych.

3. Przeglądy techniczne klimatyzatorów i systemów ogrzewania. Podstawa prawna – ustawa o charakterystyce energetycznej.
3.1. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych.
3.2. Wzory według rozporządzenia.
3.3. Metodyka obsługi urządzeń według ustawy F-gazowej.

4. Uprawnienia budowlane – po zmianach. Nowe wymagania kwalifikacyjne przy eksploatacji instalacji i urządzeń budynków.

5. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych – po zmianach prawa, z autorskim komentarzem do zmian.

 • Czy jest możliwa zmiana sposobu użytkowania części budynku lub jego części?
 • Czy zmiana rodzaju działalności w części obiektu jest zmianą sposobu użytkowania?
 • Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania.
 • Kto odpowiada z mocy prawa za stan techniczny obiektu?


6. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych, z autorskim komentarzem do zmian prawa.
6.1. Nowe obowiązki władającego obiektem po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
6.2. Co jest zabronione – nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

7. Dokumentacja techniczno-budowlana.

8. Zasady planistyki remontów. Od zaleceń pokontrolnych do:

 • zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji;
 • planów remontów, napraw i konserwacji.


9. Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego – według orzecznictwa.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu obsługi technicznej obiektów budowlanych po rewolucyjnych zmianach dotyczących przeprowadzania przeglądów technicznych budynków według Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych oraz innych ustaw i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Czy wiesz, jaka obowiązuje metodyka przy przeglądach technicznych? Czy wiesz, jak zawrzeć umowy z firmami usługowymi? Czy znasz przepisy o planowaniu remontów?

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Wiedza ta jest oparta na najnowszym prawie i orzecznictwie. Słuchacze zdobędą kompletną wiedzę w tym zakresie, z możliwością konsultacji w trakcie zajęć. Uczestnicy otrzymają konspekt liczący ok. 120 stron oraz wzory protokołów kontroli okresowej budynków (przeglądów technicznych).

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadr obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • firm,
 • spółek,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • TBS,
 • uczelni,
 • urzędów gmin,
 • publicznych i niepublicznych ZOZ-ów,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • firm zarządzających,
 • osób zainteresowanych tą tematyką.


METODY SZKOLENIOWE:

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.


WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
 • głośniki lub słuchawki.Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74 tel.
kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa