logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Obliczanie zwarć symetrycznych
18.02.2021

Szkolenie online
Fot. Redakcja elektro.info.pl

PROWADZĄCY:

Julian Wiatr


OPIS SZKOLENIA:

Obliczanie zwarć stanowi jedną z najważniejszych czynności projektowych. Znajomość spodziewanych prądów zwarciowych pozwala na poprawny dobór przewodów, zabezpieczeń oraz innych aparatów elektrycznych. Jest także niezbędna do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania lub wysterowanie spodziewanym napięciem dotykowym do wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale w określonych warunkach środowiskowych zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364.

Prezentowane szkolenie obejmuje elementarną teorię obliczania zwarć symetrycznych oraz zwarć jednofazowych w instalacjach elektrycznych nn w ujęciu praktycznym. Zostało uzupełnione licznymi przykładami rachunkowymi oraz opisem wpływu środowiska pożarowego na warunki zwarciowe w instalacjach elektrycznych. W treści szkolenia został omówiony wpływ silników elektrycznych na prądy zwarciowe podczas przejścia silników z pracy silnikowej do pracy generatorowej. Przedstawiona została metodyka obliczania prądów zwarciowych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego, który w przeciwieństwie do Systemu Elektroenergetycznego jest źródłem miękkim o zmieniających się parametrach wraz z upływem czasu trwania zwarcia oraz źródłem o ograniczonej mocy zwarciowej, wymagającym odmiennego podejścia projektanta.

Znajomość metodyki obliczania zwarć jest niezbędną dla poprawnego zaprojektowania rozdzielnicy, złącza budynku oraz doboru aparatu wykonawczego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu, który od dnia 1 stycznia 2021 roku wymaga oceny według systemu zgodności 1+, w celu uzyskania certyfikatu stałości właściwości użytkowych zezwalającego na znakowanie znakiem budowlanym.


KOSZT:

274 netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”*

358 zł netto dla pozostałych uczestników


*Prenumeratorów prosimy o kontakt z Pauliną Zaremba (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego.


KONTAKT:

 Paulina Zarembaszkolenia

@elektro.info.pl

tel. 22 512 60 78

tel. kom. 531 474 969

Organizator szkoleń:

Grupa MEDIUM

Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl

ul. Karczewska 18

04-112 Warszawa

NIP 1132860378

REGON 146393437