logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru
18.02.2021

Szkolenie online
Fot. Redakcja elektro.info.pl

PROWADZĄCY:

Julian Wiatr


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Schemat blokowo-ideowy zasilania budynku.

2. Definicje napięcia zasilającego określone w normie PN-EN 50160.

3. Niezawodność zasilania urządzeń elektrycznych.

4. Przykłady struktur niezawodnościowych.

5. Urządzenia przeciwpożarowe.

6. Wymagania stawiane zasilaniu w energię elektryczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków.

7. Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych.

8. Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego.

9. Wymagania stawiane ZP stosowanym jako źródła zasilania urządzeń ppoż.

10. Klasy wymagań stawianym ZP zgodnie z normą PN-ISO 8528-5.

11. Dobór mocy zespołu prądotwórczego.

12. Akumulatory.

13. Neutralizacja zagrożeń wybuchowych.

14. Szafy bateryjne.

15. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych.

16. Dobór przewodów – wymagania prawne i techniczne.

17. Dobór i zabezpieczenia przewodów.

18. Ochrona przeciwporażeniowa.

19. Elementy środowiska pożarowego oraz jego wpływ na pracę zasilanych urządzeń.

20. Wpływ temperatury pożaru na pracę zasilanych odbiorników.

21. Wyłączanie zasilania budynków w energię elektryczną w czasie pożaru.

22. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

23. Obliczanie prądów zwarciowych i dobór aparatu wykonawczego PWP.

24. PWP w układach fotowoltaicznych.

25. Uzgadnianie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

26. Dopuszczanie wyrobu budowlanego do obrotu.

27. Wymagania CPR stawiane kablom i przewodom elektrycznym.

28. Jak chronić się przed pożarem od instalacji elektrycznych?

 

KOSZT:

20% taniej 490 zł – 392 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika

„elektro.info”*

20% taniej 640 zł 512 zł netto dla pozostałych uczestników


*Prenumeratorów prosimy o kontakt z Pauliną Zaremba (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego


KONTAKT:

Paulina Zaremba

szkolenia@elektro.info.pl

tel. 22 512 60 78

tel. kom. 531 474 969

Organizator szkoleń:

Grupa MEDIUM

Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl

ul. Karczewska 18

04-112 Warszawa

NIP 1132860378

REGON 146393437