logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej za rok 2022 oraz rozliczanie wyniku finansowego
25.11.2022

Szkolenie online
Fot. Redakcja administrator24.info

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 
TERMIN: 18 stycznia 2023
CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE
PROGRAM SZKOLENIA 
1. Prowadzenie ewidencji rachunkowej wspólnoty, w warunkach wspólnoty. Kto odpowiada za mocy prawa za rachunkowość wspólnoty. Prawo, orzecznictwo

2. Jak przygotować się do zamknięcia roku

3. Czy przyjęto zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty?

 • Standardy ewidencji rachunkowej
 • Wzór sprawozdania finansowego

4. Opłaty w warunkach działania wspólnoty ich podstawa prawna. Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Podstawa prawna ustalania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • Podstawa prawna ustalania opłat za media dostarczane do lokali [refakturowanie]. Czy termin płatności takiej opłaty wynika z ustawy o własności lokali?
 • Podstawa prawna ustalania należności z tytułu zwrotu tzw. podatku śmieciowego

5. Opłaty w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego? Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokali za opłaty?
 • Obciążenie współwłaścicieli lokali, przypis należności, księgowanie i rozrachunki

6. Procedura przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, metodyka

7. Rozliczenie wyniku finansowego roku obrachunkowego. Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Jak traktować wynik finansowy roku (nadwyżkę lub stratę bilansową), gdy do 31. marca nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe?
 • Jak rozliczyć wynik finansowy na działalności statutowej?
 • Warunki prawne przeznaczenia nadwyżki bilansowej na remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi
 • Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej do jej podziału według udziału właścicieli we współwłasności
 • Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?

8. Podstawa rozrachunków rocznych z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów

 • Jak dokumentować takie obciążenia i rozliczenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali?
 • Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT?
 • Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w toku roku i po roku, faktury korygujące. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe

9. Roczne rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi

10.  Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę, jak księgować wpłaty, kiedy i na jakie podstawie doliczać odsetki za zwłokę?

 • Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z 3 różnych tytułów należności?
 • Kiedy wspólnota mieszkaniowa może obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli?

11. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowym, o podział tzw. funduszu remontowego? 

12. Kto odpowiada za rozrachunki wspólnoty, w tym roczne?  

METODY SZKOLENIOWE: 

 • Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. 
 • Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

CENA OBEJMUJE:

 • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,głośniki lub słuchawki.

ZAPISZ

KONTAKT:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel.kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie
Zapraszamy również do lektury książki!

wspólnota mieszkaniowa - lektura

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 1804-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.