logo SUS 2

logo PIFS

XII Forum dla Zarządców pt. „LICZY SIĘ EFEKT! Prawo – finanse – technika w renowacji budynków"
29.08.2022

XII Forum dla Zarządców pt. „LICZY SIĘ EFEKT! Prawo – finanse – technika w renowacji budynków"
Fot. Redakcja administrator24.info

PROGRAM
Termin: 8 września 2022
Czas trwania: 9.00 – 16.45

Rejestracja Uczestników od godz. 8.30

PROGRAM*
9:00 – 9:05 – Powitanie Uczestników – Sabina Augustynowicz

I. Panel wprowadzający:

9:05 – 9:25 – I.1. Sytuacja na rynku nieruchomości – wzrost kosztów energii, materiałów budowlanych, robocizny, czyli skutki inflacji dla rynku budowlanego i rynku nieruchomości a wdrożenie programów renowacji – dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
9:25 – 9:45 – I.2. Przepisy prawa, umożliwiające realizację celów renowacyjnych, zawartych w Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków oraz Krajowym Planie Odbudowy – Andrzej Rajkiewicz, NAPE
9:45 – 10:00 – Czy interesuje Cię bezpieczeństwo, spokój i komfort? Zapraszamy do pompowego świata Wilo! – Agnieszka Mackiewicz – Kierownik Działu Analiz i Utrzymania Klienta, Dział Serwisu; Grzegorz Grzyb – Kierownik Zespołu Rozwiązań Systemowych, Dział Techniki Budowlane, Wilo

II. Prawo a praktyka:

10:00 – 10:40 – II.1. Prawo energetyczne a nowe zasady rozliczeń kosztów zużycia ciepła w budynkachWojciech Konieczny, szkoleniowiec, zarządca, biegły sądowy
10:40 – 10:55 – Finansowanie inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem grantu ELENA. Oferta BOŚ dla sektora mieszkaniowego – Anna Nikodemska-Minota, Menedżer Zespołu Funduszy i Projektów Europejskich W Departamencie Programów Publicznych i Projektów Unijnych
10:55 – 11:15 – II.2. Ciepłe Mieszkanie, Czyste Powietrze, Stop Smog – mechanizmy wsparcia modernizacji energetycznej budynków w Polsce – dr Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie "Fala Renowacji"
11:15 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 11:45 – Innowacyjne rozwiązania dla kotłowni w dobie niepewności źródeł energiiMichał Gospodarek, Inżynier ds. Sprzedaży Projektowej, Immergas
11:45 – 12:15 – II.3. Funkcjonowanie obywatelskich społeczności energetycznychArkadiusz Borek – spółdzielnia energetyczna „Helios” w Katowicach
12:15 – 12:30 – Czyste elewacje wizytówką zarządcy. Bezpieczne technologie czyszczenia elewacji – Bartłomiej Stanowski, BSC Solutions
12:30 – 13:15 – II.4. Prawo budowlane i rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiany – Eugenia Śleszyńska
13:15 – 13:30 – Prezentacja techniczna – Aleksander Mrozek, Local Network
13:30 – 14:10 – przerwa obiadowa
14:15 – 14:45 – II.5. Zastosowanie nowoczesnych technologii obniżających koszty eksploatacjiJoanna Rucińska, Politechnika Warszawska

III. Prawo a finasowanie renowacji:

14:45 – 15:00 – III.1. Najtańsza energia to energia zaoszczędzona – potencjał w budynkach mieszkalnych wielolokalowych możliwy do uzyskania bez nakładów inwestycyjnych – Kazimierz Dudziński, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii
15:00 – 15:20 – III.2. Skąd i jak pozyskać pieniądze na renowację budynków mieszkalnych? – źródła informacji – Piotr Stawicki
15:20 – 16:15 – III.3. Finansowanie przedsięwzięć renowacyjnych – tor przeszkód – panel dyskusyjny – moderator: Grzegorz Okoński (prezes MSM Energetyka)

uczestnicy panelu:
Marian Banacki (prezes SM Patronacka w Gdańsku)
Krzysztof Cichowski (ekspert konsumpcji ciepła w budownictwie)
Kazimierz Dudziński (Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii)
Wojciech Konieczny (szkoleniowiec, zarządca, biegły sądowy)
Hanna Kowalkowska (prezydent PFZN)

16:15 – 16:45 – Wręczenie nagród liderom konkursu „ZARZĄDCA ROKU 2022”
16:45 – Zakończenie XII Forum
*Program może jeszcze ulec zmianie.ZAPISZ

KONTAKT:
Joanna Wątor
konferencja@medium.media.pl
tel. 22 512 60 85
tel. kom. 534 920 346

CEL KONFERENCJI:
Wymiana doświadczeń, integracja środowiska oraz dyskusja nad aktualnymi problemami w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

GRUPA DOCELOWA:
Zarządcy nieruchomości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy zasobów komunalnych i deweloperzy oraz dostawcy wyrobów i usług.

METODY SZKOLENIOWE:
Wykłady, prezentacje, dyskusje.

KORZYŚCI:
Zdobycie wiedzy nt. kluczowych problemów gospodarki nieruchomościami, możliwość nawiązania kontaktu z osobami z branży.