logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Od KOB do e-KOB
06.03.2023

Szkolenie online
Fot. Redakcja administrator24.info

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska
TERMIN:  3 kwietnia 2023
CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)
SZKOLENIE ONLINE
 
PROGRAM
PIERWSZA CZĘŚĆ
1. Rewolucyjne zmiany przepisów Prawa budowlanego i innych ustaw, w tym tych, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku.
2. Kontrole stanu technicznego obiektów po zmianach i wpisy ich wyników do KOB. Nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę (art. 62 Prawa budowlanego). Komentarz do zmian.
3. Przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów i ich wpisy do KOB – po zmianie dwóch ustaw.

 • Przeglądy techniczne i konserwacja systemu ochrony przeciwpożarowej według instrukcji producenta – zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 • Nowe obowiązki dotyczące wpisu przeglądów technicznych i konserwacji ww. systemu do KOB (papierowej lub elektronicznej). 

DRUGA CZĘŚĆ
1. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku.

 • Przegląd zaleceń organów do prowadzenia dotychczasowych KOB.
 • Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB i wytycznych GUNB-u.
 • Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.

2. Prowadzenie elektronicznej KOB w systemie cyfrowym – według nowych przepisów Prawa budowlanego i nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne.

 • Zasady zakładania i wpisów do c-KOB według znowelizowanej ustawy.
 • Zasady dokonywania wpisów do c-KOB przez osobę prowadzącą; podstawa prawna prowadzenia książki i obowiązki tej osoby – według znowelizowanej ustawy.
 • Zasady dokonywania wpisów przez osobę przeprowadzającą kontrole (art. 62 Prawa budowlanego) – według znowelizowanej ustawy.
 • Wytyczne dotyczące logowania do systemu cyfrowego oraz prowadzenia i wpisów do elektronicznej KOB według nowego rozporządzenia – omówienie instrukcji:– dla właściciela (lub zarządcy) obiektu w zakresie zakładania elektronicznej KOB;
   • dla osoby prowadzącej elektroniczną KOB;
   • dla osoby przeprowadzającej kontrolę stanu technicznego obiektu (art. 62 Prawa budowlanego).

3. Komentarze i interpretacje dotyczące zakładania i prowadzenia KOB. Studium przypadków – wyniki kontroli PINB-u, do stanu obecnego.

 • Kto zakłada KOB i ją zamyka, kto dokonuje wpisów i w jakim zakresie; komu udostępnia się KOB – stan po nowemu. Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie?
 • Jak prowadzić KOB dla budynku, a jak KOB dla budowli? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB, czy też założyć dwie KOB?
 • Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć KOB?
 • Kto odpowiada za prowadzenie KOB – ten, który dokonuje wpisu, czy też właściciel lub zarządca obiektu?

4. Jak zawierać umowy o prowadzenie KOB:

 • gdy jest to osoba z firmy usługowej,
 • gdy jest to pracownik zatrudniony lub gdy mu zlecono takie czynności.

5. Obowiązki zarządcy nieruchomości w świetle zmian Prawa budowlanego, w tym w zakresie prowadzenia KOB. Czy za naruszenie przepisów dotyczących KOB może być ukarany zarządca nieruchomości, czy też władający obiektem?

 
METODY SZKOLENIOWE
Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe do pobrania online,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

ZAPISZ

KONTAKT:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel.kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie
Zapraszamy również do lektury książki!

wspólnota mieszkaniowa - lektura

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 1804-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert BudowlanyElektro.infoIzolacjeRynek InstalacyjnySpecial Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.