logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Działania prawnie dozwolone i bezskuteczne we wspólnocie mieszkaniowej
21.06.2023

Szkolenie online
Fot. Redakcja administrator24.info

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska
TERMIN:  26 lipca 2023 roku
CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)
SZKOLENIE ONLINE
Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

PROGRAM

1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa – prawo, orzecznictwo SN, praktyka

2. Organy wspólnoty (organ wykonawczy i uchwałodawczy) oraz ich kompetencje
2.1. Zarząd wspólnoty, wybór członków zarządu i kompetencje zarządu.
2.2.  Czynności zwykłego zarządu a przekraczające zwykły zarząd. Studium przypadków według orzecznictwa.
2.3. Skutki działania „zarządu kadłubowego”. Jakie skutki wywołuje śmierć członka zarządu albo rezygnacja członka z zarządu?
2.4. Jak zarząd ma zorganizować wspólnotę (rejestracja wspólnoty, NIP, REGON, rachunek bankowy, księgowość, finanse i rozrachunki, umowy z dostawcami).
2.5. Inicjatywa właścicieli w sprawie podejmowania uchwał.
2.6. Jak zapewnić działanie wspólnoty, gdy zarządu nie wybrano?
2.7. Czy członek zarządu ponosi odpowiedzialność własną czy solidarną?

3. Jakie decyzje może podejmować zarząd, a co jest nielegalne lub bezskuteczne?
3.1. Czy zarząd wspólnoty może podejmować decyzje gospodarcze bez uchwał właścicieli? Czy taki stan mogą właściciele zaakceptować w okresie późniejszym?
3.2. Czy zarząd wspólnoty może zawierać umowy z gminą w sprawie wynajmu lub użytkowania nieruchomości gminnej przez właścicieli lokali na cele parkowania?
3.3. Czy zarząd wspólnoty może podejmować decyzję, co należy zaliczać do kosztów zarządu nieruchomością wspólną? Czy zarząd wspólnoty może zwracać indywidualnie koszty właścicielom lub członkom zarządu?
3.4. Czy zarząd wspólnoty może zwracać koszty budowy punktu ładowania właścicielowi lokalu? Czy właściciel lokalu ma prawo założyć dla swoich potrzeb klimatyzator?
3.5. Czy zarząd wspólnoty może zawrzeć umowę z inną wspólnotą?
3.6. Czy zarząd może podjąć decyzję o zapewnieniu właścicielom lokali obsługi kulturalno-rozrywkowej i obsługi concierge?

4. Studium przypadków w związku z podjęciem uchwał merytorycznych – przykłady
W jakich sprawach nie wolno podejmować uchwał, bo byłyby one bezskuteczne

5. Obowiązki zarządu a sprawozdanie finansowe:
5.1. Czy zarząd musi przygotować i przyjąć sprawozdanie zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości?
5.2. Jakie skutki wywoła brak sprawozdania finansowego i niezatwierdzenie go? Jakie skutki wywoła brak zatwierdzonego planu gospodarczego i zatwierdzonych opłat na dany rok gospodarczy?
5.3. Czy można obciążać właścicieli opłatami bez zatwierdzenia opłat na dany rok?
5.4. Czy zarząd może ustalać termin płatności opłat należnych od właścicieli?

6. Jak zarząd ustala metodykę głosowania nad uchwałami – w formie tradycyjnej, w formie kart do głosowania, w formie elektronicznej. Prawo, orzecznictwo, praktyka; metodyczne wskazówki.
6.1. Lista uprawnionych do głosowania. Kto głosuje, kogo i jak powiadomić o głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów?
6.2. Czy może głosować pełnomocnik i spadkobierca właściciela i na jakiej podstawie? Czy można organizować głosowanie na wniosek właścicieli?
6.3. Kto i kiedy zbiera głosy i ustala (ogłasza) wynik głosowania?
6.4. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności ułamkowej albo współwłasności łącznej? Czy współwłaściciele ułamkowi lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób?
6.5. Metodyka głosowania w różnych formach.
6.6. Wskazówki dla zarządu, co do obowiązku powiadomienia właścicieli o treści podjętych uchwał w trybie indywidualnego głosowania. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

7. Prawo właściciela lokalu, gdy głosowanie było wadliwe:
7.1. Skutki wadliwego głosowania.
7.2. Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub prawnie bezskuteczna.
7.3. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

8. Kto „dysponuje nieruchomością na cele budowlane” w warunkach wspólnoty, gdy:

 • inwestorem jest wspólnota jako osoba ustawowa,
 • inwestorem jest właściciel lokalu, np. gdy dokonuje przebudowy instalacji i urządzeń, zmienia sposób użytkowania lokalu, albo zakłada klimatyzator lub wymienia instalację gazową,
 • inwestorem jest właściciel lokalu, który jest także posiadaczem miejsca postojowego i zamierza wybudować punkt ładowania dla swojego auta – elektryka,
 • inwestorem są inne podmioty. 

METODY SZKOLENIOWE
Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe do pobrania online,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

ZAPISZ

 

Kontakt:

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie
Zapraszamy również do lektury książki!

wspólnota mieszkaniowa - lektura

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 1804-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert BudowlanyElektro.infoIzolacjeRynek InstalacyjnySpecial Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.