logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Windykacja i ochrona danych osobowych
12.06.2023

Szkolenie online
Fot. Redakcja administrator24.info

PROWADZĄCY: Wojciech Jan Konieczny i Zbigniew Jaros 
TERMIN:  22 czerwca 2023 roku
CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)
SZKOLENIE ONLINE
 
PROGRAM
MODUŁ I – PRAKTYKA DOBREJ WINDYKACJI
Panel 1
1. cykle należności
2. przyczyny zadłużenia
3. dług, a roszczenie
4. definicja dłużnika i długu
5. co oznacza wierzytelność i zobowiązanie
6. strony wierzytelności
7. postępowanie windykacyjne
8. rodzaje egzekucji i tytułów
9. zobowiązanie niezupełne
10. uprawnienie wierzyciela
11. źródła zobowiązania
12. roszczenie i jego geneza
13. rodzaje roszczeń
14. dochodzenie roszczenia
15. roszczenie formalne i procesowe
16. przedawnienie roszczenia
17. okresy przedawnienia
18. bieg przedawnienia
19. zawieszenie biegu przedawnienia
20. przerwanie przedawnienia
21. wstrzymanie zakończenia
22. zakończenie biegu przedawnienia
23. odsetki za zwłokę
24. ochrona przed dłużnikiem
25. właściwości sądu
26. postępowanie sądowe
27. definicja i schemat windykacji
28. rodzaje i podział windykacji
29. narzędzia windykacji
30. świadczenia w ramach długu
31. ustalenia w ramach ugody
32. zastaw sądowy
33. zgłoszenie zastawu sądowego
34. depozyt sądowy
35. depozyt sądowy
36. ujawnienie majątku
37. przystąpienie do ugody
38. pomyłki w rozliczeniach
39. należności uboczne
40. zwrot korzyści
41. orzeczenie sądowe
42. tytuł wykonawczy

Panel 2
1. mapa procesu
2. algorytm podstawo
3. wyustalenie dłużnika
4. monit przypominający
5. wezwanie do zapłaty
6. wezwanie przedsądowe
7. pozew sądowy
8. klauzula wykonalności
9. egzekucja komornicza

Panel 3
1. błąd 1 – weryfikacja danych
2. błąd 2 – wyłudzenie informacji
3. błąd 3 – zastraszanie dłużnika
4. błąd 4 – niepotrzebna dyskusja
5. błąd 5 – nękanie dłużnika
6. umorzenie i pokrzywdzenie
7. kontakt z prawdo podobnym dłużnikiem
8. komunikacja z dłużnikiem
9. rejestracja informacji
10. konsekwentność działania
11. pomoc specjalistyczna
12. pomoc prawna
13. działania niedozwolone
14. ochrona dóbr osobistych
15. orzecznictwo sądowe
16. umiar w działaniach windykacyjnych

MODUŁ II – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, OCHRONA KONSUMENTA
Panel 1 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. nadawanie uprawnień do przetwarzania danych
2. podstawowe akty prawne
3. zmiany w ochronie danych osobowych
4. cechy informacji
5. administrator danych osobowych
6. ochrona kryptograficzna
7. zasady RODO
8. podstawowe definicje
9. definicje RODO
10. rodzaje danych osobowych
11. dane osobowe
12. zarządzanie danymi osobowymi
13. przetwarzanie danych osobowych
14. dane osobowe zwykłe
15. dane wrażliwe RODO
16. dopuszczalność przetwarzania danych wrażliwych
17. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
18. informacje chronione
19. przetwarzanie danych przez pracodawcę
20. podmioty zobowiązane do ochrony danych
21. podmioty zwolnione z ochrony danych
22. obowiązki administratora danych osobowych
23. wyznaczenie inspektora danych osobowych
24. kwalifikacja inspektora danych osobowych
25. zadania inspektora danych osobowych
26. przesłanki legalności – polityka bezpieczeństwa
27. dane wrażliwe
28. rejestr czynności przetwarzania
29. udostępnianie danych osobowych
30. uchybienia ustawowe
31. prezes urzędu ochrony danych osobowych
32. odwołanie prezesa urzędu

Panel 2 – OCHRONA KONSUMENTA
1. naruszenie interesów konsumentów
2. zawiadomienie o naruszeniu
3. wyłączenia odpowiedzialności konsumenta
4. naruszenia interesu konsumenta
5. konsument i przedsiębiorca
6. przesłanki klauzul niedozwolonych
7. ryzyko posiadania klauzuli abuzywnej
8. klauzule abuzywne – Kodeks cywilny
9. klauzule abuzywne
10. niedozwolone postanowienia umowne
11. rejestr klauzul abuzywnych 

METODY SZKOLENIOWE
Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

  • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

ZAPISZ

 

Kontakt: 

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika

„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 1804-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert BudowlanyElektro.infoIzolacjeRynek InstalacyjnySpecial Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.