logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Działalność Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
17.08.2023

Szkolenie online
Fot. Redakcja administrator24.info

PROWADZĄCY: Piotr Pałka
TERMIN: 20 września 2023 roku
CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (w tym 2 krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)
SZKOLENIE ONLINE
 
PROGRAM

 • Rada Nadzorcza jako jeden z organów SMKompetencje Rady Nadzorczej SM a możliwość ich delegowania do Walnego Zgromadzenia
 • Funkcjonowanie Rady Nadzorczej SM w świetle art. 35 par. 4[1]-4[4] ustawy – Prawo spółdzielcze (możliwość zwołania posiedzenia, zarządzenia głosowania na piśmie albo w trybie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na żądanie jednego członka Rady Nadzorczej)
 • Kadencja Rady Nadzorczej SM w świetle art. 90a tarczy antykryzysowej (ustawowe przedłużenie trwania kadencji rady nadzorczej, gdy jej kadencja upłynęła w okresie trwania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego)
 • Kadencja Rady Nadzorczej SM w świetle art. 42 ustawy uchylającej tarczę antykryzysową (nowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej od 7 września 2022 r.)
 • Zakaz łączenia funkcji członka Rady Nadzorczej SM z innymi funkcjami oraz zakazy uczestnictwa w Radzie
 • Wybory członków Rady Nadzorczej SMOdpowiedzialność prawna członków Rady Nadzorczej SM za decyzje podejmowane w trakcie trwania jej kadencji
 • Współpraca Rady Nadzorczej SM w pozostałymi organami
 • Relacje Rady Nadzorczej SM z członkami SM
 • Odpowiedzi na pytania zadane przed i w trakcie szkolenia


*.*Przed szkoleniem istnieje możliwość zadawania pytań do prowadzącego na adres palka@dercpalka.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone uczestnikom w trakcie szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE
Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
 
KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe do pobrania online,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

ZAPISZ

 

KONTAKT:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel.kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie
Zapraszamy również do lektury książki!

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.