logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenie online: Najem nieruchomości mieszkalnych
29.11.2023

Szkolenie online administrator24.info
Fot. Pixabay

PROWADZĄCY: Elżbieta Liberda
TERMIN: 12 grudnia 2023 roku
CZAS TRWANIA: 9.00-15.00
SZKOLENIE ONLINE
 
PROGRAM 
I Typy najmu nieruchomości mieszkalnych
1. Najem długoterminowy

 • standardowa umowa najmu
 • najem okazjonalny
 • najem instytucjonalny

2. Najem krótkoterminowy
3. Najem na pokoje

II Obsługa rynku najmu
1. Zarządzanie najmem
2. Podnajem
3. Pośrednictwo

III Modele inwestowania / transakcji na rynku nieruchomości mieszkalnych pod wynajem. Zalety i ryzyka

1. Zakup / sprzedaż lokalu z zawartą umową najmu
2. Zakup / sprzedaż gotowców inwestycyjnych
3. Zakup / sprzedaż mieszkania z lokatorem

IV Umowa najmu lokali mieszkalnych

1. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu
2. Czas trwania umowy najmu. Umowy na czas oznaczany i nieoznaczony. Data pewna
3. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu
4. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, rygory egzekucji, gwarancje bankowe, weksle i poręczenia
5. Przekazanie lokalu
6. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu
7. Umowa przedwstępna i rezerwacyjna. Protokół uzgodnień
8. Zawarcie umowy przez pełnomocnika
9. Małżonkowie jako wynajmujący i najemcy
10. Wstąpienie w stosunek najmu
11. Cesja praw z umowy najmu

V Realizacja umowy najmu

1. Stan i utrzymanie przedmiotu najmu w trakcie obowiązywania umowy
2. Rozliczanie nakładów, ulepszenia i zmiany w lokalu
3. Prawo kontroli przedmiotu najmu
4. Zameldowanie. Prowadzenie działalności w lokalu

VI Weryfikacja najemców. Jak się zabezpieczyć?

1. Protokół weryfikacji najemcy – o co musisz zapytać?
2. Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców

VII Odpowiedzialność pośredników i zarządców nieruchomości
1. Brak należytej staranności
2. Brak pouczeń o konsekwencjach zawarcia umowy na czas nieoznaczony
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za błędne postanowienia w umowach najmu

 • utracone korzyści w przypadku braku możliwości eksmisji lokatora
 • brak odpowiednich postanowień dotyczących rozliczenia nakładów, kaucji

4. Skuteczne zabezpieczenia dla pośredników i zarządców. Pouczenia
5. Pośrednictwo na rzecz obu stron. Jak należycie przeprowadzić transakcje, reprezentując interesy wynajmującego i najemcy. Zapisy do umów pośrednictwa i zarządzania

VIII Ochrona praw lokatorów
1. Uciążliwi najemcy, jak sobie z nimi radzić?
2. Windykacja należności czynszowych
3. Eksmisje w praktyce
4. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego

IX Najem lokali użytkowych

X Najnowsze orzecznictwo sądów

XI Sesja Q & A

METODY SZKOLENIOWE
Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe do pobrania online,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

ZAPISZ

KONTAKT:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel.kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie
Zapraszamy również do lektury książki!

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 1804-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert BudowlanyElektro.infoIzolacjeRynek InstalacyjnySpecial Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.