Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych. Relacja
28.11.2013

Konferencja" Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych"
Fot. fot. ES

Organizatorzy w tym roku zaproponowali uczestnikom skupienie się na sterowaniu urządzeniami przecipożarowymi w obiektach budowlanych - projektowaniu, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i gaśniczych. Sesje wykładowe podzielone zostały tematycznie na te, dotyczące instalacji elektrycznych oraz te, związane z branżą instalacji sanitarnych odbywały się w dwóch salach wykładowych.


Materiały konferencyjne
KUP >>


W sali A rozmowy o instalacjach elektrotechnicznych w kontekście ochrony ppoż. zainaugurował redaktor naczelny elektro.info Julian Wiatr. Podczas uroczystości przyznane zostały nagrody VERBA DOCENT. W tym roku otrzymali je: dr inż. Piotr Szymczak, dr hab. inż. prof. PWr Antoni Klajn, dr inż. Waldemar Wnęk oraz dr inż. Marek Jaworski. Nagrodę honorową VERBA DOCENT otrzymała Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Pierwsza sesja plenarna części elektrycznej rozpoczęła się od omówienia zmian w przepisach techniczno-prawnych oraz normalizacji dotyczących instalacji elektrycznych w budynkach wprowadzonych w 2013 roku oraz planowanych w najbliższych latach.Omówiono  wymagania dotyczące zasilania i sterowania pompowni pożarowych oraz uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie ochrony ppoż.

Drugą sesja poświęcona została zagrożeniom pożarowym stwarzanym przez instalacje elektryczne, zasadom projektowania układów sterowania instalacji do odprowadzania dymu i ciepła oraz pomiarom okresowym instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem.

Podczas trzeciej sesji słuchacze zapoznali się z zagrożeniami pożarowymi wywołanymi przez wyładowania piorunowe oraz nieprawidłowymi rozwiązaniami instalacji piorunochronnych i urządzeń do ograniczenia przepięć. Słuchali także o badaniach i projektowaniu dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Ostatnia sesję poświęcona została wymaganiomh w zakresie prowadzenia tras przewodowych instalacji ppoż. w budynkach a także w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zaprezentowany został także temat środowiska pożarowego, zagrożeń porażeniowych dla ratowników oraz zasad ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilających urządzenia ppoż.

Przeczytaj więcej o wykładach w Sali A - elektrotechnicznej >>

Zobacz także galerię zdjęć z konferencji >>

W sali B rozmawiano o instalacjach sanitarnych, czyli wentylacji pożarowej oraz wodnych instalacjach ppoż., jak instalacje tryskaczowe, pompownie ppoż. czy instalacje mgłowe.

Podczas pierwszej sesji omówiono problemy współczesnej wentylacji pożarowej pod kątem prawidłowego projektowania, wykonania i eksploatacji. Przedstawiono także przykłady realizacji wentylacji pożarowej a także typowe problemy dotyczące funkcjonowania systemu ppoż. w budynkach. Przedstawiono także istotne wskazówki dotyczące formy i zakresu projektu wentylacji pożarowej.

W drugiej sesji omawiano zasady tworzenia scenariuszy pożarowych, podejmując próbę określenia praktycznych zasad i procedur postępowania. Podjęto również temat projektowania i wykonania oraz odbioru instalacji hydrantów wewnętrznych. 

W trzeciej sesji prezentowano zagadnienia związane z projektowaniem pompowni pożarowych w budynkach, szczególnie pod kątem normy PN-EN 12489-5. Przedstawiono także wybrane zagadnienia dla stałych urządzeń gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej i specjalnego przeznaczenia: instalacji tryskaczowych, gazowych, a także mgłowych.

Ostatnie wystąpienie poświęcono zagadnieniom związanym z integracją systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Więcej szczegółów nt. instaalcji sanitarnych w ochronie ppoż. przeczytasz tutaj >>

Zobacz galerię zdjęć z sali B >>

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy ponownie w przyszłym roku!