Infografika - sposób na dotarcie do klienta
17.12.2014

Fot. 360interactive.pl

Według Słownika Języka Polskiego, infografika to: „kategoria sztuki ilustracyjnej wykorzystująca diagramy, mapki, wykresy itp., w celu uwidocznienia skali i struktury określonych zjawisk”.

Mówiąc po polsku - infografika to sposób prezentacji danych, który ułatwia nam skuteczne przekazanie odbiorcy najbardziej wartościowych informacji o naszej działalności, w sposób interesujący. Szczególnie, gdy przekazać chcemy dane liczbowe.

Czym jest infografika?

Infografika wykorzystuje obrazy, symbole, kolory i słowa do zilustrowania informacji czy wizualnego wyjaśnienia zależności. Pozwala na łatwe wyszukanie wzrokiem interesującej nas informacji. Oszczędzają czytelnikowi konieczności analizowania treści, jak w przypadku artykułu.

To, co szczególnego w infografikach, to fakt, że opowiadają historię. Angażują. Czasem do tego stopnia, że zaczynają żyć swoim życiem, przekazywane w sposób spontaniczny od internauty, do internauty.

Możemy je wykorzystać do:

 • opowiedzenia historii
 • przeanalizowania danych
 • stworzenia planu
 • wyjaśnienia modeli i wzorów, które w przeciwnym razie mógłby być niezrozumiałe
 • pokazania szerszego kontekstu i trendów, np. demograficznych, geograficznych czy społecznych
 • pokazania przyczynowości, wskazania konsekwencji i wyjątkowych wyborów w czasie i przestrzeni,
 • zestawień i porównań
 • skłonienia konsumentów do zmiany decyzji zakupowych w obrazowy sposób, wskazując  np. korzyści zdrowotne, oszczędność energii czy ograniczenie długodystansowych kosztów

Wykorzystując infografikę sprawiamy, że nasze dane stają się:

 • jasne i przejrzyste, kompleksowe informacje stają się proste do zrozumienia,
 • interesujące – wizualna prezentacja przyciąga uwagę ludzi,
 • przekonujące – ludzie, których odrzucają tabele, wykresy czy słupki chętniej zatrzymają się przy infografice, łatwiej przyswoją informację, zobaczą zależności i uwierzą w to, co widzą na wykresach czy grafikach.

Jak stworzyć czytelną infografikę i przeprowadzić skuteczną akcję informacyjną/marketingową?

 1. Trzeba określić, jaki cel chcemy osiągnąć.
 2. Kto będzie jej odbiorcą?
 3. Jakich narzędzi użyć do stworzenia infografiki: język (dostosowany do odbiorcy), grafika (tworząca "klimat" kreacji), format, medium (prasa, tv, internet).
 4. Jakiego rodzaju dane chcemy zawrzeć w infografice, aby osiągnąć zamierzony cel? Które z nich są najważniejsze?

Potem zostanie tylko zebrać potrzebne dane, zlecić wykonanie grafikowi i wykupić przestrzeń do emisji stworzonej kreacji. Albo jeszcze lepiej - zlecić wykonanie całości zaufanemu partnerowi

Najważniejsze - infografika musi być zrozumiała dla odbiorcy - inaczej cały wysiłek na nic.