Aktualna punktacja naszych czasopism wg MNiSW
18.01.2016

Fot. freeimages.com

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (DzU z 2014 r. poz. 1126) 23 grudnia 2015 r. ogłoszono wykaz czasopism naukowych. 

Według nowych zasad oceny czasopism, publikacje naukowe zamieszczane w wydawanych prze zgrupę MEDIUM czasopismach mają obecnie wyższą punktację.  Autorzy artykułów naukowych otrzymają:

  • za publikację w miesięczniku Rynek Instalacyjny - 6 punktów
  • za publikację w miesięczniku IZOLACJE - 6 punktów
  • za publikację w miesięczniku "elektro.info" - 6 punktów
  • za publikację w miesięczniku Administrator - 5 punktów.
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych jest dostępny tutaj.