Gdzie umieszczać reklamy wideo
24.10.2011

Gdzie umieszczać reklamy wideo w internecie?
Fot. www.sxc.hu

Zarówno duże reklamy display, jak i reklamy w formacie wideo zakrywające stronę, zostały przez internautów uznane za najbardziej inwazyjne (Badanie IIBR "Opinie internautów o reklamie", czerwiec 2011).

Nieinwazyjną reklamą wideo, tak według ekspertów, jak internautów, są reklamy wideo umieszczane w portalach rodzaju YouTube. Jedna i druga grupa respondentów uznaje te reklamy za angażujące i dostarczające rozrywki.

Ponieważ na takie reklamy internauci trafiają z wyników wyszukiwarki lub używając linka przesłanego przez kogoś znajomego, często nie są one postrzegane jako reklamy. Zatem ich odbiór jest zdecydowanie bardziej pozytywny.

Reklamy wideo niezakrywające treści strony lub umieszczone w profilu użytkownika w portalu, są lubiane i postrzegane jako te, które wpływają na pozytywne postrzeganie reklamowanej marki.

Zamów film wideo

materiały: Badanie IIBR "Opinie internautów o reklamie" czerwiec 2011, raport Gemiusa "Audio i wideo w sieci" styczeń 2011