Jak skutecznie przeprowadzić spotkanie z członkami wspólnoty?
19.04.2016

Czasem spotkanie wspólnoty przebiega bez większych zakłóceń, jednak przygotowując się do niego, musimy wziąć pod uwagę potencjalne konflikty.

Jak dobrze przygotować się do spoktania z członkami wspólnoty? Należy przede wszystkim zaplanować:

  • strukturę i treść – cel spotkania, kwestie, które chcemy omówić – oraz ramy czasowe;
  • miejsce spotkania – pozwoli to na stworzenie najbardziej optymalnego klimatu;
  • rozpoznanie potrzeb uczestników spotkania: to dbałość o to, żeby każdy miał możliwość wypowiedzenia się, co pozwoli na podjęcie próby ustalenia indywidualnych potrzeb;
  • jasne określenie wniosków – czyli zebranie wszystkich postulatów, łagodzenie sporów wynikających z różnicy zdań, dążenie do konsensusu;
  • po pomyślnym przebrnięciu przez ww. fazy – wprowadzenie omówionych ustaleń w życie.

Jak widzimy, w teorii brzmi to całkiem gładko, ale realia pokazują, że nie zawsze tak się dzieje. Bywają trudne zebrania, kiedy widzimy, że pierwotnie zaplanowany temat wymyka się nam z rąk. Musimy być także przygotowani na zmierzenie się z sytuacją konfliktu.

Jak prowadzić skuteczne spotkania a konflikty zmieniać w konstruktywne dyskusje? Tego dowiesz się podczas szkolenia "Rozwijanie umiejętności społecznych w praktyce zarządzania nieruchomościami", które odbędzie się 12 maja 2016 w Warszawie.

Szkolenie poprowadzi Anna Dessoulavy-Śliwińska – autorka podręcznika "Psychologia w zarządzaniu nieruchomościami", specjalistka w zakresie relacji interpersonalnych i procesów grupowych. Od lat prowadzi szkolenia z umiejętności psychospołecznych dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Jest autorką licznych publikacji w miesięczniku "Administrator" i na portalu administrator24.info.
SPRAWDŹ ARTYKUŁY A. DESSOULAVY-ŚLIWIŃSKIEJ >>

Szkolenie organizujemy z myślą o:

  • kadrze zarządzającej spółdzielni mieszkaniowych,
  • pracownikach spółdzielni mieszkaniowych,
  • firmach zarządzających nieruchomościami,
  • zarządach wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządcach zasobów komunalnych.

Data szkolenia: 12 maja 2016

Miejsce szkolenia: Grupa MEDIUM, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa

Godziny: 9.00-15.00 (8 godzin lekcyjnych)

Cena uczestnictwa: 550 zł netto (Dla prenumeratorów "Administratora" OKAZJA: 400 zł netto)

Zgłoszenia: Katarzyna Zaręba, tel. 22 512 60 83, kom. 501 333 717, faks 22 810 27 42, e-mail:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności m.in. z zakresu komunikacji, negocjacji i skutecznego prowadzenia zebrań we wspólnotach czy spółdzielniach. Szkolenie będzie miało formułę wykładu z elementami pracy grupowej uczestników. Udział w warsztatach zostanie poświadczony certyfikatem.