Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii nr 1/2016
12.08.2016

Oddajemy do Państwa mini poradnik wydany w ramach serii wydawniczej „Niezbędnik elektryka”, poświęcony doborowi mocy źródeł zasilających. Poradnik, na który składają się dwie części, to kieszonkowe vademecum przydatne w każdej sytuacji.

W pierwszej części przedstawiliono:

 • podstawowe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostaw do zasilanych budynków
 • zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej przez budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej
 • różnicę pomiędzy współczynnikiem jednoczesności a współczynnikiem zapotrzebowania
 • zasady doboru mocy transformatorów SN/nn oraz ich optymalnej lokalizacji
 • opis podstawowych układów automatyki SZR
 • zasady doboru mocy zespołów prądotwórczych
 • schematy przykładowych układów zasilania awaryjnego.

Zasilacze UPSKsiążka, wraz ze szczegółowym opisem, dostępna w na www.KsiegarniaTechniczna.com.pl >>

Uzupełnieniem ww. części są podstawowe wymagania w zakresie kompensacji mocy biernej oraz dotyczące minimalnych odległości kontenerowych stacji transformatorowych i zespołów prądotwórczych od innych budynków pod względem ochrony przeciwpożarowej. Tu opisano:

 • układy zasilaczy UPS oraz zasady doboru ich mocy
 • podstawowe informacje o bateriach akumulatorów stosowanych w układach zasilania gwarantowanego
 • sposoby doboru siłowni telekomunikacyjnych
 • zjawisko tworzenia się atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach bateryjnych wskutek wydzielającego się wodoru.

Uzupełnieniem tego rozdziału są wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń bateryjnych, które wzbogaciliśmy przykładowymi układami sterowania wentylacją.

Z uwagi na powszechność stosowania układów pomiarowych zużytej energii elektrycznej, w końcowej części opracowania zostały opisane podstawowe parametry przekładników napięciowych i przekładników prądowych oraz zasady ich doboru.

Pomocny będzie także przykład rachunkowy doboru mocy oraz liczby stacji transformatorowych SN/nn dla projektowanego osiedla mieszkaniowego z funkcją usługową. Zostały wykonane w nim m.in. obliczenia, mające na celu optymalną lokalizację projektowanych stacji transformatorowych z zachowaniem wymaganych minimalnych odległości od innych budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii nr1/2016
Julian Wiatr, Mirosław Miegoń
Wydawca: Grupa Medium
wydanie II, rozszerzone
ISSN:  2300-0368