Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
31.05.2017

Fot. Grupa Medium

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.05.2017 r na: zakup usług o charakterze prorozwojowym.

w ramach projektu

RPO MZ 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo”

Po rozważeniu ofert, które napłynęły do dnia 30.05.2017 roku, wybrana została oferta firmy Sekwencja Sp. z o.o.