Już 4 kwietnia odbędzie się konferencja szkoleniowa „Instalacje i urządzenia elektryczne a pożar. Niezawodność zasilania w energię elektryczną”
04.03.2019

„Instalacje i urządzenia elektryczne a pożar. Niezawodność zasilania w energię elektryczną”.
Fot. Redakcja

Zapraszamy na konferencję szkoleniową „Instalacje i urządzenia elektryczne a pożar. Niezawodność zasilania w energię elektryczną”.

Już po raz kolejny, tym razem 4 kwietnia 2019 r., w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbędzie się konferencja szkoleniowa poświęcona zagadnieniom związanym z wykorzystaniem zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną.


W tym roku główny nacisk położymy na tematykę dotyczącą niezawodności zasilania urządzeń elektrycznych w kontekście zagrożeń pożarowych i ochrony przeciwporażeniowej, w tym na zagadnienia dotyczące problematyki zapobiegania pożarom i właściwego doboru urządzeń elektrycznych w układach zasilania budynków.


Program:

 • Podstawy teorii pożarów    
 • Wymagania dotyczące reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych zgodnie z CPR    
 • Zagrożenie stwarzane przez urządzenia elektryczne w czasie pożaru    
 • Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych    
 • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilania awaryjnego, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru    
 • Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej    
 • Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację, a wymagania PSP    
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu    
 • Metodyka wyłączenia źródeł zasilania gwarantowanego w czasie pożaru    
 • Zagrożenia stwarzane przez wyłącznik EPO oraz ich neutralizacja    
 • Zastosowanie zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych    
 • Baterie akumulatorów stosowane układach zasilania gwarantowanego. Zagrożenia i ich neutralizacja. Warunki poprawnej eksploatacji

Więcej informacji na stronie: http://konferencja.elektro.info.pl/