Inspirująca przygoda - udział w I edycji Akademii Menadżera Innowacji
18.12.2019

Wręczenie certyfikatu za udział w projekcie Akademia Menadżera Innowacji
Fot. Redakcja

W tym roku pracownicy naszej firmy uczestniczyli w projekcie pod nazwą Akademia Menadżera Innowacji (AMI), w zamyśle twórców skierowanym do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku oraz nauczyć się nowoczesnego zarządzania i wdrażania innowacji w bieżącej działalności.

Z naszego punktu widzenia udział w tym przedsięwzięciu, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, był niezwykle pożytecznie spędzonym czasem. Mamy tu na myśli zarówno osoby bezpośrednio uczestniczące w zajęciach w ramach projektu, jak i pracowników w skali całej firmy, którzy pośrednio także doświadczyli pozytywnych aspektów związanych z obecnością Grupy MEDIUM w projekcie AMI.

To wszystko, czego dowiedzieliśmy się i co zaszło w organizacji pod wpływem tego projektu, w praktyce przekłada się na wdrożenie nowych pomysłów i na nasz rozwój. Co więcej, wiedza nabyta przy okazji Akademii Menadżera Innowacji (AMI) będzie procentować w przyszłych latach funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. 

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) dała nam możliwość uczestniczenia w projekcie, w ramach którego zajęcia prowadzili najlepsi w kraju praktycy biznesu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji. Przekładało się to na wysoki poziom prezentacji i opracowanych przy okazji materiałów. Temu wszystkiemu towarzyszyła bardzo dobra organizacja zjazdów, w których uczestniczyły firmy z całej Polski. A za sprawą tego ostatniego aspektu – możliwość wymiany doświadczeń na różnych polach funkcjonowania przedsiębiorstw z wielu regionów.ami