Powstała Grupa MEDIUM
03.01.2013

Fot. Grupa MEDIUM

Z dniem 29 grudnia 2012 roku Dom Wydawniczy MEDIUM połączył się z organizacjami powiązanymi. W ten sposób powstała Grupa MEDIUM.

Grupa MEDIUM jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką komandytowo-akcyjną.

Dane identyfikacji podatkowej nowej spółki, to:

  • NIP: 1132860378
  • KRS: 0000439720
  • REGON: 146393437

Wszelkie należności należy teraz przekazywać na aktualne konto bankowe spółki:
Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
09 2130 0004 2001 0616 6862 0001

Adres spółki oraz pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.