inne

Poza seriami e., i., b. Grupa MEDIUM wydaje także inne publikacje z obszaru budownictwa, skierowane do inwestorów, a także z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz poświęcone jednostkom specjalnycm. Oto niektóre z nich:

Poradniki dla inwestorów:

Poradniki dla zarządców nieruchomości

Kompendia - roczne terminarze dla specjalistów

Wydawnictwa poświęcone jednostkom specjalnym