Szkolenia i konferencje

Kontakt
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: (22) 810 21 24
faks: (22) 810 27 42
e-mail:

Marta Lesner

Katarzyna Zaręba

Aneta Cartailler

......................................................

Reklama
Joanna Grabek

Specjalizujemy się w przygotowaniu i organizacji szkoleń oraz konferencji branżowych, głównie w zakresie zarządzania nieruchomościami, budownictwa i elektrotechniki.

W ofercie mamy także organizację szkoleń i konferencji na zlecenie, zarówno z tematów już przez nas przygotowanych, jak i zleconych przez firmy oraz partnerów.

Nasze usługi obejmują kompleksowe działania, od opracowania koncepcji wydarzenia, przez obsługę medialną i marketingową, pozyskiwanie patronów, przygotowanie materiałów dydaktycznych po rekrutację prelegentów, uczestników i sponsorów oraz obsługę recepcyjną.

W portfolio mamy również realizację imprez rocznicowych o charakterze mniej formalnym.

W najbliższym czasie odbęda się organizowane przez nas wydarzenia:

Wybrane konferencje i szkolenia zorganizowane przez nas:

***

Training and conferences

We specialize in the preparation and organization of training courses and industry conferences, mainly in the field of property management, construction, and electrical engineering.

We also offer the organization of training courses and conferences on behalf of both of the topics we have already prepared and commissioned by the company and partners.

Our services include comprehensive measures of the development of the concept of events, through media coverage and marketing, attracting patrons, preparation of teaching materials in the recruitment of speakers, participants and sponsors and reception service.

In the portfolio we have also the anniversary of the execution of events as less formal.

Selected conferences and trainings organized by us: