SPECIAL OPS

SPECIAL OPS to unikalny na polskim rynku, profesjonalnie przygotowany magazyn zajmujący się tematyką wojskową, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej problematyki sił specjalnych i ich działań oraz zaawansowanego technologicznie wyposażenia i uzbrojenia.

Zamów prenumeratę

Magazyn Ludzi Akcji SPECIAL OPS adresowany jest do żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, a także do ekspertów zajmujących się zawodowo problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa, osób decydujących o przetargach i zamówieniach oraz specjalistycznych ośrodków szkoleniowych.

Tematyka poruszana w SPECIAL OPS obejmuje między innymi:
» aktualności związane z tematyką działań specjalnych oraz kontrterroryzmu,
» szczegółowe analizy bieżących wydarzeń – operacji specjalnych, zamachów czy sytuacji zakładniczych,
» prezentacje elitarnych jednostek z kraju i zagranicy,
» szczegółowe raporty z targów branżowych, szkoleń, konferencji,
» fachowe i rzetelne artykuły przedstawiające nowoczesne uzbrojenie, wyposażenie indywidualne oraz bogaty wybór sprzętu specjalnego znajdującego się w arsenałach jednostek specjalnych, od zaawansowanej elektroniki i systemów łączności, po środki transportu,
» wiele innych, niezwykle ciekawych tematów, szczątkowo opisywanych w innych periodykach.

***

SPECIAL OPS

SPECIAL OPS is unique on the Polish market, professionally prepared magazine dealing with issues of military, with particular attention to broader issues of Special Forces and their activities and technologically advanced equipment and weaponry.

People Magazine Shares SPECIAL OPS is addressed to soldiers, policemen and other uniformed services, as well as experts on professional issues of defense and national security, people deciding on tenders and contracts as well as specialized training centers.

Topics addressed in the SPECIAL OPS includes:

  • News related to the subject of special operations and counterterrorism,
  • Detailed analysis of current events - special operations, assassinations and hostage situations,
  • Presentations elite units of the country and abroad,
  • Detailed reports of trade fairs, seminars, conferences,
  • Professional and reliable articles of modern armament, equipment and a selection of individual special equipment is located in the arsenals of special units of advanced electronics and communications systems, the means of transport,
  • Many other very interesting topics, residually described in other periodicals.
SPECIAL OPS
Kontakt
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: 22 810 65 61
faks: 22 810 27 42

www.special-ops.pl

Redaktor Naczelny
Mateusz J. Multarzyński
mmultarzynski@special-ops.pl

Redaktorzy prowadzący
Ireneusz Chloupek


Sekretarz redakcji
Anna Kuziemska


 Reklama
Joanna Grabek


Dystrybucja
Katarzyna Zaręba


Prenumerata
Anna Sergel