IZOLACJE

IZOLACJE przedstawiają wiedzę na temat budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju izolacji.
W miesięczniku publikowane są m.in. materiały merytoryczne oraz przeglądy technologii i produktów.

Zamów prenumeratę

IZOLACJE to miesięcznik adresowany do projektantów, architektów, inżynierów i fachowców na co dzień związanych z branżą budowlaną. Cieszy się uznaniem także wśród firm budowlanych, usługowych oraz wykonawców.

Każdy numer czasopisma stanowi kompendium wiedzy o technologiach i materiałach z zakresu izolacji akustycznych, termicznych i hydroizolacji. Prezentowane są także przeglądy nowych produktów dostępnych na rynku. Na łamach IZOLACJI przedstawiamy rozwiązania stosowane w nowoczesnym i energooszczędnym budownictwie. Objaśniamy normy i zagadnienia prawne. 

Miesięcznik IZOLACJE został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znajduje się na liście czasopism punktowanych. Za każdą publikację naukową w naszym miesięczniku przyznawanych jest 20 punktów.

Rocznie ukazuje się 10 numerów pisma. Miesięcznik wydawany jest w nakładzie 9,5 tys. egzemplarzy.

IZOLACJE ukazują się od 1996 roku.

INSULATION

INSULATION present knowledge of the construction industry, with particular attention to all kinds of insulation. The magazine is published, among others, Course materials and inspection technologies and products.

INSULATION is a monthly magazine aimed at designers, architects, engineers and professionals on a daily basis related to the construction industry. Is recognized  among construction companies, service companies and contractors.

Each issue of the magazine is a compendium of knowledge about the technologies and materials in the field of acoustic insulation, thermal and waterproofing. Are also presented overviews of new products available in the market. On the pages INSULATION present solutions used in a modern and energy-efficient construction. Explains the standards and legal issues.

Monthly INSULATION has been positively assessed by the Ministry of Science and Higher Education and is on the list of journals scoring. For every scientific publication in our magazine are awarded 6 points (on a scale of 1 to 6).

Annually published 10 issues of the magazine. Is published monthly with a circulation of 9.5 thousand copies.

INSULATION shows since 1996

IZOLACJE
Kontakt
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: 22 810 58 09
faks: 22 810 27 42
e-mail:
www.IZOLACJE.com.pl
Redaktor naczelna
Monika Mucha


Reklama
Joanna Grabek