logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenia

Szkolenie online: Kompensacja mocy biernej. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne
03.03.2021
W programie szkolenia „Kompensacja mocy biernej. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące wyboru napięcia zasilania, układów sieci elektroenergetycznych, układów zasilania budynków, czym jest moc bierna, metodyce kompensacji mocy biernej oraz w jaki sposób dobrać układ kompensacji mocy biernej.... więcej »
Pełnomocnik gminy a nadzór właścicielski gminy we wspólnocie mieszkaniowej
26.02.2020
Specyfika działania i zarządu nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową, jako osobę ustawową, w świetle najnowszego prawa i orzecznictwa, metodyka kontroli właścicielskiej ex ante i ex post w warun... więcej »
Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
26.02.2020
Obowiązki właściciela mieszkania i zarządcy budynku wynikające z Ustawy Prawo Energetyczne, gospodarka energią cieplną w budynku, metodologia rozliczania kosztów CO i CW, analiza zużycia ciepła przez budynek... więcej »
Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
28.11.2019
Zapraszamy na szkolenie „Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń”, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprowadzi je mgr inż. Julian Wiatr. więcej »
Zapraszamy na 9. konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych
06.11.2019
Zapraszamy projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów na 9. Konferencję Szkoleniową „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie,... więcej »
Standardy sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozrachunki roczne
21.10.2019
Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych, sprawozdawczych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów o... więcej »
Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po planowanych zmianach w Prawie budowlanym
21.10.2019
CZY WIESZ, ŻE… Właściciel lub zarządca nieruchomości ma wiele obowiązków wynikających z przepisów związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych, przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem... więcej »
IX Forum dla Zarządców
20.09.2019
Forum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarządców nieruchomości wspólnot i spółdzielnie mieszkaniowych, zarządców zasobów komunalnych i deweloperów oraz dostawców wyrobów i usł... więcej »
Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
20.09.2019
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz w praktycznym wymiarze będą analizować sytuacje życiowe. Szkolenie oparte jest o ćwiczenia i odgrywanie scenek. Uczestnicy warszt... więcej »
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wymagania techniczno-prawne oraz metodyka konstruowania i dopuszczania do eksploatacji
11.09.2019
Podstawy prawne oraz cel stosowania PWP, ocena zgodności PWP jako wyrobu budowlanego, wymagania stawiane elementom składowym PWP. więcej »
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia - zagadnienia wybrane
17.07.2019
Celem szkolenia jest poznanie zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz przybliżenie zastosowań i ograniczeń związanych z ochroną podstawową i ochroną uzupełniającą (dodatkową). Szkolenie ma na ce... więcej »
Facility management, czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi
24.05.2019
Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego zarządzania różnymi typami nieruchomości. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak prawidłowo gospodarować nieruchomościami, nie tylko komercyjnymi, czy... więcej »
Bezpieczeństwo użytkowania budynków i lokali a obowiązki władających
24.05.2019
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, służb obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów,... więcej »
Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości
21.05.2019
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wygląda zarządzanie najmem lokalu w praktyce z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Poza wiedzą zdobytą podczas warsztatów uczestnicy będą mieli moż... więcej »
Zmiany w 2019: Windykacja i egzekucja należności (w tym nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego od kwietnia 2019)
21.05.2019
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie praktyczne zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Poznają również istotne terminy... więcej »
Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2019 roku
21.05.2019
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie praktyczne zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązująca od dnia 9 września 2017 r. oraz aktualne orzecznictwo sądów powszechnych... więcej »
Pakiet szkoleniowy: walne zgromadzenie + windykacja
14.05.2019
Możesz skorzystać z oferty szkoleniowej w pakiecie, wówczas za udział w dwóch szkoleniach zapłacisz mniej. więcej »
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – aspekty praktyczne
13.02.2019
Cel ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: ustawa). Sytuacja prawna i faktyczna spółdz... więcej »
Rozrachunki z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej a w warunkach spółdzielni mieszkaniowej
13.02.2019
Zapisując się na szkolenie zdobędziesz lub zaktualizujesz wiedzę dotyczącą rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej (w tym m.in.: rozliczenie za rok 2018, rodzaj... więcej »
Sporządzanie planu gospodarczego i budżetu nieruchomości oraz bezpieczeństwo i zasady zawierania umów – szkolenie dla zarządców
25.01.2019
Właściwie przygotowanie planu gospodarczego, w tym budżetu inwestycyjnego i operacyjnego – to zadanie, które nie jest ani oczywiste, ani łatwe dla zarządzających nieruchomościami. Do tego dochodzi określanie... więcej »
Istotne zmiany w prawie w 2019 r. Szkolenie dla zarządców nieruchomości
16.01.2019
Nowy rok przynosi wiele zmian w prawie istotnych dla zarządców nieruchomości. Rachunkowość firm i wspólnot mieszkaniowych, zasady przechowywania dokumentacji, prawa i obowiązki podatnika, kary za wykroczenia... więcej »
Strona: 2 z 4