logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenia

Szkolenie online: Rozliczanie kosztów ciepła i wody w praktyce w 2023-2024 roku
29.11.2023
Jak ustalić maksymalny i minimalny koszt zmienny zakupu ciepła, zgodnie z Rozporządzeniem MKiŚ z 7 grudnia 2021 roku? więcej »
Szkolenie online: Wdrożenie nowych zasad prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych
08.11.2022
Wdrożenie nowych zasad prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych.. więcej »
XII Forum dla Zarządców pt. „LICZY SIĘ EFEKT! Prawo – finanse – technika w renowacji budynków"
29.08.2022
XII Forum dla Zarządców to kolejna odsłona cenionych spotkań dla ludzi i firm zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Forum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarzą... więcej »
Szkolenie online: Kompensacja mocy biernej. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne
03.03.2021
W programie szkolenia „Kompensacja mocy biernej. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące wyboru napięcia zasilania, układów sieci elektroenergetycznych, układów z... więcej »
Szkolenie online: Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych
18.02.2021
W programie szkolenia „Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące wyładowań atmosferycznych, wyznaczania stref ochronnych i budowie ograniczników przepięć. Do... więcej »
Szkolenie online: Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania budynków oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia
18.02.2021
W programie szkolenia „Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania budynków oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące parametrów zasilania napi... więcej »
Szkolenie online: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
18.02.2021
W programie szkolenia „Ewakuacja ludzi z płonącego budynku i jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące ewakuacji ludzi i zwierząt z budynku, dróg ewakuacji, oś... więcej »
Szkolenie online: Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych
18.02.2021
W programie szkolenia „Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące nasłonecznienia i jego uwarunkowania, geometrii układu słonecznego, zjawisk fotowolt... więcej »
Szkolenie online: Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru
18.02.2021
W programie szkolenia „Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru. Uzgadnianie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” znajdą Państwo zagadn... więcej »
Szkolenie online: Obliczanie zwarć symetrycznych
18.02.2021
W programie szkolenia „Obliczanie zwarć symetrycznych oraz metodyka doboru aparatów, przewodów i urządzeń elektrycznych do spodziewanych warunków zwarciowych w instalacjach elektrycznych nn” znajdą Państwo z... więcej »
Szkolenie online: Metodyka konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
18.02.2021
W programie szkolenia „Metodyka konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące projektowania PWP. Celem szkolenia jest prezentacja metodyki poprawnego doboru poszczegó... więcej »
Szkolenie online: Podatki i obsługa podatkowa wspólnoty mieszkaniowej – zmiany od 2021
09.02.2021
Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu obowiązków wspólnoty mieszkaniowej, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatnika podatku VAT, podatnika opłaty za gospoda... więcej »
Szkolenie online: Metodyka obsługi technicznej obiektów budowlanych
09.02.2021
Czy wiesz, jaka obowiązuje metodyka przy przeglądach technicznych? Czy wiesz, jak zawrzeć umowy z firmami usługowymi? Czy znasz przepisy o planowaniu remontów? Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu... więcej »
Szkolenie online: Standardy sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej
22.01.2021
Standardy obsługi księgowej i podatkowej przez firmę usługową w świetle prawa i orzecznictwa – po zmianie PKWIU. Podstawa prawna ewidencji rachunkowej wspólnoty, w warunkach małej i dużej wspólnoty. Kto odpo... więcej »
Szkolenie: Bilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020 – przygotowanie do zamknięcia roku w warunkach pandemii
17.11.2020
Standardy obsługi księgowej przez firmę usługową, rachunkowość wspólnoty, ewidencja rachunkowa i sprawozdawczość finansowa, oprogramowanie do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej wspólnoty, zdarzen... więcej »
X Forum dla Zarządców Nieruchomości
05.10.2020
X Forum dla Zarządców to kolejna odsłona cenionych spotkań dla ludzi i firm zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami. więcej »
PODSTAWY PROJEKTOWANIA ORAZ EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
23.09.2020
Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z instalacjami PV, projektowaniem instalacji PV oraz ich eksploatacją. więcej »
Szkolenie: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych
08.07.2020
Praktyczne aspekty realizacji wymagań określonych w RODO, udostępnianie danych osobowych, dystrybucja korespondencji do członków spółdzielni mieszkaniowych, praktyczna realizacja wymagań RODO w procesie moni... więcej »
Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
08.07.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokal... więcej »
Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
12.05.2020
Właściciele budynków wymagają od zarządzających nimi szybkich reakcji na potencjalne potrzeby związane z poprawą komfortu życia, tj. poprawą stanu technicznego budynków. Poprawa stanu technicznego to m.in. t... więcej »
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ. TEORIA I PRAKTYKA
28.02.2020
Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z kompensacją mocy biernej i wyznaczaniem zapotrzebowania na moc bierną, pomiarami moc... więcej »
Strona: 2 z 5