logo SUS 2

logo PIFS

Szkolenia

Szkolenie online: Rola świadectw charakterystyki energetycznej w praktyce zarządzania nieruch...
06.03.2023
W programie szkolenia: 1. Skąd wynika obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej? 2. Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej do 27 kwietnia 2023 roku i od 28 kwietnia 2023 roku. 3. Wpływ charakterystyki energetycznej na wartość rynkową nieruchomości. więcej »
Szkolenie online: Podatki i obsługa podatkowa wspólnoty mieszkaniowej – zmiany od 2021
09.02.2021
Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu obowiązków wspólnoty mieszkaniowej, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatnika podatku VAT, podatnika opłaty za gospoda... więcej »
Szkolenie online: Metodyka obsługi technicznej obiektów budowlanych
09.02.2021
Czy wiesz, jaka obowiązuje metodyka przy przeglądach technicznych? Czy wiesz, jak zawrzeć umowy z firmami usługowymi? Czy znasz przepisy o planowaniu remontów? Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu... więcej »
Szkolenie online: Standardy sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej
22.01.2021
Standardy obsługi księgowej i podatkowej przez firmę usługową w świetle prawa i orzecznictwa – po zmianie PKWIU. Podstawa prawna ewidencji rachunkowej wspólnoty, w warunkach małej i dużej wspólnoty. Kto odpo... więcej »
Szkolenie: Bilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020 – przygotowanie do zamknięcia roku w warunkach pandemii
17.11.2020
Standardy obsługi księgowej przez firmę usługową, rachunkowość wspólnoty, ewidencja rachunkowa i sprawozdawczość finansowa, oprogramowanie do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej wspólnoty, zdarzen... więcej »
X Forum dla Zarządców Nieruchomości
05.10.2020
X Forum dla Zarządców to kolejna odsłona cenionych spotkań dla ludzi i firm zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami. więcej »
PODSTAWY PROJEKTOWANIA ORAZ EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
23.09.2020
Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z instalacjami PV, projektowaniem instalacji PV oraz ich eksploatacją. więcej »
Szkolenie: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych
08.07.2020
Praktyczne aspekty realizacji wymagań określonych w RODO, udostępnianie danych osobowych, dystrybucja korespondencji do członków spółdzielni mieszkaniowych, praktyczna realizacja wymagań RODO w procesie moni... więcej »
Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
08.07.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokal... więcej »
Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
12.05.2020
Właściciele budynków wymagają od zarządzających nimi szybkich reakcji na potencjalne potrzeby związane z poprawą komfortu życia, tj. poprawą stanu technicznego budynków. Poprawa stanu technicznego to m.in. t... więcej »
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ. TEORIA I PRAKTYKA
28.02.2020
Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z kompensacją mocy biernej i wyznaczaniem zapotrzebowania na moc bierną, pomiarami moc... więcej »
ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ WYBUCHOWYCH I POŻAROWYCH. INSTALACJE ORAZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
28.02.2020
Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, rzeczoznawców ds. pożarowych, a także osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem zagrożeń wybuchowych i pożarowych, inst... więcej »
OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAGADNIENIA WYBRANE
28.02.2020
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych elektrycznych szkoleniach w Warszawie. Przygotowaliśmy 6 nowych tematów, które poruszają różne zagadnienia m.in. związane są: z bateriami akumulatorów i zasilaczami UP... więcej »
EWAKUACJA LUDZI I ZWIERZĄT Z BUDYNKÓW ORAZ JEJ WSPOMAGANIE. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
28.02.2020
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych elektrycznych szkoleniach w Warszawie. Przygotowaliśmy 6 nowych tematów, które poruszają różne zagadnienia m.in. związane są: z bateriami akumulatorów i zasilaczami UP... więcej »
Pełnomocnik gminy a nadzór właścicielski gminy we wspólnocie mieszkaniowej
26.02.2020
Specyfika działania i zarządu nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową, jako osobę ustawową, w świetle najnowszego prawa i orzecznictwa, metodyka kontroli właścicielskiej ex ante i ex post w warun... więcej »
Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
26.02.2020
Obowiązki właściciela mieszkania i zarządcy budynku wynikające z Ustawy Prawo Energetyczne, gospodarka energią cieplną w budynku, metodologia rozliczania kosztów CO i CW, analiza zużycia ciepła przez budynek... więcej »
Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
28.11.2019
Zapraszamy na szkolenie „Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń”, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprowadzi je mgr inż. Julian Wiatr. więcej »
Zapraszamy na 9. konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych
06.11.2019
Zapraszamy projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów na 9. Konferencję Szkoleniową „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie,... więcej »
Standardy sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozrachunki roczne
21.10.2019
Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych, sprawozdawczych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów o... więcej »
Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po planowanych zmianach w Prawie budowlanym
21.10.2019
CZY WIESZ, ŻE… Właściciel lub zarządca nieruchomości ma wiele obowiązków wynikających z przepisów związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych, przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem... więcej »
IX Forum dla Zarządców
20.09.2019
Forum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarządców nieruchomości wspólnot i spółdzielnie mieszkaniowych, zarządców zasobów komunalnych i deweloperów oraz dostawców wyrobów i usł... więcej »
Strona: 2 z 4